Dergi Hakkında - Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

Dergi Hakkında

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)’nin bilimsel resmi yayın organıdır. Hakemli bir dergi olup yılda dört kez basılı olarak ve elektronik ortamda (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında) yayınlanan açık erişim bir dergidir. Derginin finansmanı Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi SANERC tarafından sağlanmaktadır.  

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, TUBİTAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanında (Türk Tıp Dizini) (2010 yılından itibaren) EBSCO, CINAHL Veri Tabanında ve Türkiye Atıf Dizininde (2017 yılından itibaren) indekslenmektedir.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)’nde hemşirelik ve sağlık bakım uygulama, eğitim ve yönetimine ilişkin tüm alanlarda özgün araştırma, derleme makale ve olgu sunumları yayınlanır. Yayın dili Türkçe veya İngilizce’dir. Derginin hedef kitlesi başta hemşireler olmak üzere sağlık ekibinin tüm üyeleridir.

Makaleler, dergi web sayfasından (www.kuhead.org) tam metin olarak okunabilir ve tam metin olarak pdf dosyası şeklinde indirilebilir. 

Yazarlara Bilgi
Yazarlara Bilgi kısmına, dergi web adresinden (www.kuhead.org) ulaşılabilir. 

Materyal Sorumluluk Reddi
Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi’nde yayınlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar yazar(lar)a aittir; yazıların bilimsel içeriğinden Dergi Yayın Kurulu, Danışma Kurulu ve yayıncı sorumlu tutulamaz.  

Eski ISSN: 1305-0397

 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.