Dergi Hakkında - Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

Dergi Hakkında

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)’nin bilimsel resmi yayın organıdır.  Hakemli bir dergi olup yılda dört kez basılı olarak yayınlanmakta (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında) ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi SANERC tarafından finanse edilmektedir.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, EBSCO CINAHL veri tabanında, Türkiye Atıf Dizininde ve TUBİTAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanında (2010 yılından itibaren) indekslenmektedir.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)’nde hemşirelik ve sağlık bakım uygulama, eğitim ve yönetimine ilişkin tüm alanlarda özgün araştırma, derleme makale ve olgu sunumları yayımlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Derginin hedef kitlesi uygulama alanında çalışan hemşireler ve diğer sağlık ekibi üyeleri ile hemşirelik/sağlık alanındaki öğretim elemanlarıdır.

Makaleler, dergi web sayfasından (www.kuhead.org) tam metin olarak okunabilir ve pdf dosyası şeklinde indirilebilir. 

Yazarlara Bilgi
Yazarlara Bilgi kısmına, dergi web adresinden (www.kuhead.org) ulaşılabilir. 

Materyal Sorumluluk Reddi
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi’nde yayınlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar yazar(lar)a aittir; yazıların bilimsel içeriğinden Dergi Yayın Kurulu, Danışma Kurulu ve yayıncı sorumlu tutulamaz.  

ISSN:1305-0397

 
Copyright © 2013
Bu sitenin tüm hakları Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.