Complementary Therapies in the Management of Induced Oral Mucositis during Cancer Treatment [HEAD]
HEAD. 2017; 14(4): 304-310 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.304  

Complementary Therapies in the Management of Induced Oral Mucositis during Cancer Treatment

Nur İzgü
Hacettepe University Faculty of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, Ankara

Oral mucositis, is an important problem that may cause pain, weight loss, and the delay of treatment, and lead to a low quality of life in patients undergoing cancer treatment. Despite available mouth care approaches, the problem remains unsolved and effects of new methods have been investigated. Among these methods, complementary therapies have become one of the areas where health professionals conduct research to generate evidence for the management of oral mucositis. Cryotherapy, low level laser treatment, herbal methods and nutritional supplements, apitherapy, essential oils and cognitive behavioral techniques are among these complementary therapies. In this review, samples of studies investigating the effect of complementary therapies for oral mucositis management have been presented and the recommendations appeared in evidence based guidelines have been reported.

Keywords: Oral mucositis, cancer, complementary therapies, nursing.


Kanser Tedavisine Bağlı Gelişen Oral Mukozit Yönetiminde Kanıt Temelli Tamamlayıcı Tedaviler

Nur İzgü
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Kanser tedavisine bağlı gelişen oral mukozit; ağrı, beslenmede yetersizlik, kilo kaybı ve tedavinin ertelenmesi gibi birçok soruna yol açan ve hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir sorundur. Mevcut ağız bakımı yaklaşımlarına rağmen bu sorun güncelliğini korumakta ve yeni yöntemlerin etkinliği araştırılmaktadır. Etkinliği araştırılan uygulamalar arasında tamamlayıcı tedaviler, sağlık profesyonellerinin oral mukozit yönetimine ilişkin kanıt oluşturmak amacıyla sıklıkla araştırma yaptığı alanlardan biri haline gelmiştir. Kriyoterapi, düşük yoğunluklu lazer tedavisi, bitkisel yaklaşımlar ve besin destekleri, apiterapi, esansiyel yağlar ve bilişsel davranışçı yaklaşımlar oral mukozit yönetiminde etkinliği araştırılan tamamlayıcı tedavi yaklaşımları arasında yer almaktadır. Bu derlemede kanser tedavisine bağlı gelişen oral mukozit yönetiminde etkinliği araştırılmış tamamlayıcı tedavi yaklaşımlarına ilişkin araştırma örnekleri sunulmuş ve bu yöntemlerle ilgili kanıta dayalı uygulama rehberlerinde yer alan önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Oral mukozit, kanser, tamamlayıcı tedaviler, hemşirelik.


Nur İzgü. Complementary Therapies in the Management of Induced Oral Mucositis during Cancer Treatment. HEAD. 2017; 14(4): 304-310

Corresponding Author: Nur İzgü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD