Pulse Oximetry Monitoring In Pediatrics and the Role of the Nurse [HEAD]
HEAD. 2019; 16(2): 166-169 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.166  

Pulse Oximetry Monitoring In Pediatrics and the Role of the Nurse

Özge Karakaya Suzan, Nursan Çınar
Department Of Pediatric Nursing, Faculty Of Health Sciences, Sakarya University, Sakarya

Nowadays, oxygen saturation is accepted to be the fifth vital sign, especially in the follow-up of critical children. Pulse oximetry is a noninvasive, painless and reliable method used for measuring oxygen saturation in the arterial blood (SpO2). The first area of use was surgical procedures, and nowadays its area of use has expanded to neonatal, pediatric and adult intensive care units. The pediatric follow-up with pulse oximetry is becoming widespread in the field of pediatrics; it continues to be an important cornerstone in the evaluation of the first minutes of the life of a newborn and in the evaluation of children who are critically ill in pediatric and neonatal intensive care units. Some drugs used in children (analgesics, sedatives) may cause differences in saturation values. Follow-up with pulse oximeter makes it easier to notice the change in the child's condition. It is the responsibility of nurses to monitor oxygen saturation. Nurses are responsible for using the pulse oximeter device and for the child's follow-up and care. In this review, the role of the nurse in monitoring the oxygen saturation rates of a pediatric patient with a pulse oximeter is discussed.

Keywords: Nursing care, oxygen saturation, pulse oximetry.


Pediatride Pulse Oksimetre Takibi ve Hemşirenin Rolü

Özge Karakaya Suzan, Nursan Çınar
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Sakarya

Oksijen saturasyonu günümüzde, özellikle kritik çocukların takibinde, beşinci yaşam bulgusu olarak kabul edilmektedir. Pulse oksimetre, arteriyel kanda oksijen saturasyonunu (SpO2) ölçmek için kullanılan noninvaziv, ağrısız ve güvenilir bir yöntemdir. İlk kullanım alanı cerrahi işlemler olup, günümüzde neonatal, pediatrik ve yetişkin yoğun bakım ünitelerinde de kullanım alanı genişlemiştir. Pediatri alanında pulse oksimetre ile çocuk takibi giderek yaygınlaşmakta; doğumla beraber yenidoğanın ilk dakikalarının değerlendirilmesinde, pediatrik ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ve klinikte durumu stabil olmayan çocukların değerlendirilmesinde önemli bir köşe taşı olmaya devam etmektedir. Çocuklarda kullanılan bazı ilaçlar (analjezikler, sedatifler) saturasyon değerlerinde farklılıklara sebep olabilmektedir. Pulse oksimetre ile takip çocuğun durumundaki değişimin fark edilmesini kolaylaştırmaktadır. Oksijen saturasyonunun takibi hemşirenin sorumluluğundadır. Hemşireler pulse oksimetre cihazının kullanımı, çocuğun takip ve bakımından sorumludur. Bu derlemede çocuk hastanın pulse oksimetre ile oksijen saturasyonunun takibinde hemşirenin rolü ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, oksijen saturasyonu, pulse oksimetre.


Özge Karakaya Suzan, Nursan Çınar. Pulse Oximetry Monitoring In Pediatrics and the Role of the Nurse. HEAD. 2019; 16(2): 166-169

Corresponding Author: Özge Karakaya Suzan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD