Nursing Care of the Patient who Has Undergone Lung Transplantation [HEAD]
HEAD. 2019; 16(2): 144-151 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.144  

Nursing Care of the Patient who Has Undergone Lung Transplantation

Selda Rızalar
İstanbul Medipol University

Lung transplantation is a basic therapeutic alternative for the cure of serious non-neoplasic pneumopathies, such as advanced chronic obstructive pulmonary disease, pulmonary fibrosis, cystic fibrosis, and pulmonary hypertension in the end stage, and when the estimated life expectancy is under two years. The success of the process from organ removal to transplantation depends on the participation and on the work of the multidisciplinary team, promoting the content of the care provided by the team to the client in the perioperative period. While nurses provide important contributions to the healing process with the care they give in the intensive care unit, they are also responsible for post-discharge rehabilitation.

Keywords: Lung transplantation, nursing care, organ transplantation.


Akciğer Transplantasyonu Uygulanan Bireyin Hemşirelik Bakımı

Selda Rızalar
İstanbul Medipol Üniversitesi

Akciğer transplantasyonu, ileri kronik obstrüktif akciğer hastalığı, pulmoner fibrozis, kistik fibrozis ve son evre pulmoner hipertansiyon gibi kanser dışı ciddi akciğer hastalıklarında ve beklenen yaşam süresinin iki yılın altında olması durumunda temel tedavi seçeneğidir. Organın alınmasından nakledilmesine kadar olan sürecin başarısı perioperatif dönemde hastaya multidisipliner ekibin katılımı ve çabasıyla verilen bakımın kalitesine bağlıdır. Hemşireler yoğun bakımda yatış sürecinde verdiği bakım ile iyileşmeye önemli katkılar sağlarken taburculuk sonrası rehabilitasyondan da sorumludurlar.

Anahtar Kelimeler: Akciğer transplantasyonu, hemşirelik bakımı, organ nakli.


Selda Rızalar. Nursing Care of the Patient who Has Undergone Lung Transplantation. HEAD. 2019; 16(2): 144-151

Corresponding Author: Selda Rızalar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD