Use of Concept Maps in Nursing Education [HEAD]
HEAD. 2019; 16(2): 160-165 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.160  

Use of Concept Maps in Nursing Education

Zümra Ülker Dörttepe1, Bilgen Arıkan2
1Usak University Vocational School Of Health Sciences
2Usak University School Of Health, Department Of Surgery Nursing

Concept mapping is an important teaching and learning method that can help learners accurately acquire the information they need. A concept map connects how people learn with meaningful learning issues. In nursing, concept maps can be used as a method for combining practice and theory, case management, academic writing, and study skills of nursing students. It has been identified that the use of the concept maps in nursing education improves a student's sense of accomplishment, self-confidence, and the ability of developing critical thinking skills. In addition, this method allows students to more easily identify the subjects that they do not know and understand and has a positive effect on students' academic success. In nursing education, the use of concept maps is very beneficial, and more information to educators in this field is recommended. In this review, general information about concept maps, the structure and formation of concepts maps, and the importance of using concept maps in nursing education is mentioned.

Keywords: Concept map, learning, nursing, nursing education, teaching.


Hemşirelik Eğitiminde Kavram Haritaları Kullanımı

Zümra Ülker Dörttepe1, Bilgen Arıkan2
1Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Uşak
2Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Uşak

Kavram haritaları, öğrencinin gereksinim duyduğu bilgiyi doğru biçimde kazanmasına yardımcı olan önemli öğretim yöntemlerindendir. Kavram haritası, insanların nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran bir öğrenme ve öğretme stratejisidir. Hemşirelikte kavram haritaları uygulama ile teoriyi birleştirme, vaka yönetimi, akademik makale hazırlama ve hemşirelik öğrencilerinin ders çalışma tekniği olarak kullanılmaktadır. Hemşirelik öğrencilerinde kavram haritası öğretim yöntemi kullanımının, öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi ve kendi başlarına kavram haritası yapma, başarma duygusu ve özgüveni arttırdığı belirlenmiştir. Bunun yanında öğrencilerin bilmedikleri ve anlamadıkları konuları daha kolay belirleyebildikleri, konuları daha iyi anlayabildikleri ve akademik başarılarına olumlu etki ettiği saptanmıştır. Hemşirelik eğitiminde kavram haritalarının kullanımının oldukça yararlı olduğu görülmekte ve bu konuyla ilgili bilgi eksikliğinin tamamlanması gerekmektedir. Bu derlemede kavram haritaları ile ilgili genel bilgiler, hemşirelik eğitiminde kullanılan kavram haritalarının yapısı, kavram haritası oluşturma süreci ve hemşirelik eğitiminde kavram haritalarının kullanımının önemine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kavram haritası, öğrenme, hemşirelik, hemşirelik eğitimi; öğretme.


Zümra Ülker Dörttepe, Bilgen Arıkan. Use of Concept Maps in Nursing Education. HEAD. 2019; 16(2): 160-165

Corresponding Author: Zümra Ülker Dörttepe, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD