The Role of Surgical Nurses in Home Care in the Light of Florence Nightingale [HEAD]
HEAD. 2017; 14(4): 283-286 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.283  

The Role of Surgical Nurses in Home Care in the Light of Florence Nightingale

Kübra Yılmaz Şenyüz, Sema Koçaşlı, Emine Tuğba Topçu
Yıldırım Beyazıt University Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Ankara

Florence Nightingale is one of the most important person who reveals the laws of nursing deserebing the first approach by defining nursing and contributing to the development of world and in our country. She considered nursing as an application that prepares the best condition to resuscicate the patient in this condition. She saw the environment as the most important factor. Furthermore under conditions in which she was. She noticed that the discipline in the team, the use of a common language and care given needed to be educated was so important in the hospitals where she worked. She proposed that women who would be entrusted with the care of the sick person needed to be specially trained.
She was one of the pioneers of the home care service by offering a plan in which the educated women were employed as a private nurse in the hospitals and the regions where they were.
In this direction, ın the period after surgery individuals applied particular surgery are at risk in terms of complications and home healing process is important. For this reason identification of the problems that individuals live is so important in terms of planning to home care services. ın addition, nurse who visits home has a responsibility such as evaluating the environment providing information against damaging factors, preventing exposure to environmental risk, having a adequate and current information an environmental health and questioning the credibility of this information.
As a result, it is important that surgical nursing gather information about patients’s live area and their requirements for effective and comprehensive education and training of discharge.

Keywords: Florance Nigthingale, Home Care, Nursing


Florence Nightingale’in Işığında Cerrahi Hemşiresinin Evde Bakım Rolü

Kübra Yılmaz Şenyüz, Sema Koçaşlı, Emine Tuğba Topçu
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara

Hemşirelik yasalarını ortaya koyan, hemşireliği tanımlayarak ilk yaklaşımları açıklayan ve hemşireliğin dünyada ve ülkemizde gelişimine katkıda bulunan en önemli kişilerden biridir Florence Nightingale. Hemşireliği, hastayı yaşama döndürecek en iyi koşulu hazırlayan bir uygulama olarak ele almıştır. Bu koşul için de en önemli faktörü, çevre olarak görmüştür. Ayrıca bulunduğu şartlar altında, çalıştığı hastanelerde ekip içerisinde disiplinin, ortak bir dilin kullanılmasının ve bakım veren kişilerin eğitimli olmasının önemini fark etmiştir. Hasta kişilerin bakımı ile görevlendirilecek olan kadınların, özel olarak eğitilmesini önermiştir. Eğitilmiş kadınların hastanelerde ve bulundukları bölgelerde, ev ziyaretleri gerçekleştirecek özel hemşire olarak görevlendirilmeleri ile ilgili bir plan sunarak evde bakım hizmetlerinin öncülerinden olmuştur.
Bu doğrultuda, özellikle cerrahi girişim uygulanan bireyler, ameliyat sonrası dönemde komplikasyonlar yönünden risk altındadır ve evdeki iyileşme süreci önemlidir, Bu nedenle bireylerin yaşadıkları sorunların saptanması, bakımın verilmesi, evde bakım hizmetlerinin planlanması açısından önemlidir. Ayrıca ev ziyareti yapan cerrahi hemşiresinin, çevreyi değerlendirmek ve zarar verici faktörlere karşı bilgilendirme sağlamak, çevresel risklere maruziyeti önlenmek, çevre sağlığı ile ilgili yeterli ve güncel bilgiye sahip olmak ve bu bilgilerin güvenilirliliğini sorgulamak şeklinde görevleri bulunmaktadır.
Sonuç olarak cerrahi hemşiresinin, etkili ve kapsamlı bir taburculuk eğitimi planlayabilmesinde hastaların bulundukları çevrenin ve bu çevreye uygun gereksinimleri ile ilgili bilgi toplayarak eğitim vermesi önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Florance Nigthingale, Evde Bakım, Hemşirelik


Kübra Yılmaz Şenyüz, Sema Koçaşlı, Emine Tuğba Topçu. The Role of Surgical Nurses in Home Care in the Light of Florence Nightingale. HEAD. 2017; 14(4): 283-286

Corresponding Author: Kübra Yılmaz Şenyüz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD