Adjustment Disorder and Nursing Approach [HEAD]
HEAD. 2017; 14(4): 292-297 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.292  

Adjustment Disorder and Nursing Approach

Emine Öksüz1, Sevinç Mersin2
1University of Health Sciences, Gulhane School of Nursing, Psychiatric Nursing Department, Ankara, Turkey
2Bilecik Şeyh Edebali University, School of Health, Nursing Department, Bilecik, Turkey

Adjustment disorders are short-term maladaptive reactions to the situation described as psychosocial stress. In this disorder; deterioration is evident in social life, work life and other functions. Adjustment disorder is one of the most common psychiatric diagnoses seen in patients, who are hospitalized for medical or surgical reasons. Although it is widely seen and leads to loss of functionality, the number of studies related to adjustment disorder and nursing approach is very limited. In this article, nursing approach of nurses to individuals with adjustment disorder was discussed in accordance with the earlier studies in the literature and goals of nursing care were also discussed.

Keywords: Adjustment disorder, nursing, nursing approach.


Uyum Bozukluğu ve Hemşirelik Yaklaşımı

Emine Öksüz1, Sevinç Mersin2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği AD, Ankara
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Bilecik

Uyum bozuklukları psikososyal stresör olarak tanımlanan durumlara gösterilen kısa süreli maladaptif tepkilerdir. Bu bozuklukta; sosyal yaşam, iş yaşamı ve diğer fonksiyonlarda belirgin bozulma olmaktadır. Uyum bozukluğu tanısı tıbbi ya da cerrahi nedenlerle hastaneye yatırılan hastalarda ve psikiyatride en yaygın konulan psikiyatrik tanılardandır. Yaygın görülmesine ve işlevsellik kaybına yol açmasına rağmen uyum bozukluğunda hemşirelik yaklaşımına ilişkin araştırmalar yok denecek kadar azdır. Bu makalede uyum bozukluğu olan bireyle çalışırken hemşirenin nasıl bir değerlendirme yapması gerektiği literatür bilgisi doğrultusunda tartışılmış ve hemşirelik bakımının neleri içermesi gerektiği konuları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uyum bozukluğu, hemşirelik, hemşirelik yaklaşımı.


Emine Öksüz, Sevinç Mersin. Adjustment Disorder and Nursing Approach. HEAD. 2017; 14(4): 292-297

Corresponding Author: Emine Öksüz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD