Falls in Patients with Cancer [HEAD]
HEAD. 2019; 16(2): 152-159 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.152  

Falls in Patients with Cancer

Öznur Usta Yeşilbalkan, Sema Üstündağ
Ege University Faculty of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, İzmir, Turkey

Patient falls and falls with injury continue to be vital and preventable problems in oncology units of hospitals. Falls can have serious physiological and psychological effects and reduced quality of life. Many people with cancer have multiple and specific risk factors for
falls as a result of cancer symptoms and treatment side effects. Anemia, fatigue, pain, gait and balance instability, depression, functional status decline, cancer type, presence of metastasis, and antidepressant and antipsychotic medication usage have been identified as significant risk
factors for falls among cancer patients. First, the identification of highrisk patients followed by the implementation of special preventive measures are necessary in the management of falls. This article reviews fall rates, risk factors (intrinsic and extrinsic factors) and suggested fall prevention strategies in patients with cancer.

Keywords: Fall, nursing, intervention, cancer.


Kanserli Bireylerde Düşmeler

Öznur Usta Yeşilbalkan, Sema Üstündağ
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Kanser hastalarında düşmeler ve düşmeye bağlı yaralanmalar hayati ve önlenebilir sorunlar olarak var olmaya devam etmektedir. Düşmeler ciddi fizyolojik ve psikolojik problemlere neden olarak hastaların yaşam kalitelerini azaltmaktadır. Hastalar kanserin semptomları ve tedavinin yan etkilerine bağlı olarak düşme ile ilişkili birçok risk faktörüne sahiptir. Kanser hastalarında önemli düşme risk faktörleri olarak; anemi, yorgunluk, yürüyüş ve denge bozukluğu, depresyon, fonksiyonel durumda azalma, metastaz varlığı, antidepresan ve antipsikotik ilaçlar yer almaktadır. Düşmelerin yönetiminde ilk önce yüksek riskli hastaların saptanması, ardından düşmeyi önleyici özel girişimlerin uygulanması yer alır. Bu makalede kanserli bireylerde görülen düşme oranları, düşmeye neden olan risk faktörleri (içsel ve dışsal faktörler) ve düşmeyi önlemeye yönelik girişimler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Düşme, hemşirelik, girişim, kanser.


Öznur Usta Yeşilbalkan, Sema Üstündağ. Falls in Patients with Cancer. HEAD. 2019; 16(2): 152-159

Corresponding Author: Sema Üstündağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD