HEAD: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Ameliyat Sonrası Dönemde Hastaların Hareket Düzeyleri ve Hareket Düzeyleri ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Mobility Levels of Postoperative Patients and Associated Factors
Sibel Yolcu, Semiha Akın, Zehra Durna
doi: 10.5222/HEAD.2016.129   2016; 13 - 2 | Sayfalar 129 - 138 (3389 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
2.
Trombotik Trombositopenik Purpura Ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Nursing Care: A Case Study
Canan Yüksel Acar, Hayat Yalın
doi: 10.5222/HEAD.2016.291   2016; 13 - 1 | Sayfalar 59 - 66 (2845 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
3.
Periferik İntravenöz Kateter Komplikasyonlarından İnfiltrasyon ve Hemşirelik Bakımı
Peripheral Intravenous Catheter Infiltration and Nursing Care
Banu Cihan Erdoğan, Yıldız Denat
doi: 10.5222/HEAD.2016.157   2016; 13 - 2 | Sayfalar 157 - 162 (2218 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddette Mesleki Role İlişkin Tutumları, Benlik Saygıları ve Etkileyen Faktörler
The Attitudes of Nursing Students Towards Violence Against Women and Occupational Role in Violence, Self-Esteem and Affecting Factors
Selma Sabancıoğulları, Feride Taşkın Yılmaz, Esra Ar, Gülbahar Çakmaktepe
doi: 10.5222/HEAD.2016.267   2016; 13 - 1 | Sayfalar 35 - 43 (2104 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
5.
Hastanelerde Personel Giyimi, Kişisel Görünüm Politikaları ve Hasta Bakımına Etkisi
Staff Dress and Personal Appearance Policies and Their Effects on Patient Care in Hospitals
Neslihan Şebnem Çakın, Saliha Koç
doi: 10.5222/HEAD.2016.163   2016; 13 - 3 | Sayfalar 163 - 169 (1983 kere görüntülendi)

DERLEME
6.
Romatoid Artritte Ağrı ve Yorgunluğun Yönetiminde Aromaterapi ve Refleksolojinin Kullanımı
Using Aromatherapy and Reflexology for Pain and Fatigue Management in Rheumatoid Arthritis
Zehra Gök Metin, Leyla Özdemir
doi: 10.5222/HEAD.2016.276   2016; 13 - 1 | Sayfalar 44 - 49 (1941 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
7.
Türkiye’de Postpartum Döneme Özgü Ölçeklerin Kullanımı
The Use of Postpartum-Specific Assessment Scales in Turkey
Hediye Bekmezci, Yasemin Hamlacı, Nebahat Özerdoğan
doi: 10.5222/HEAD.2016.122   2016; 13 - 2 | Sayfalar 122 - 128 (1793 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Masa Başı Çalışanlarda Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri ve Davranış Durumları
Determining the Levels of Knowledge About Cardiovascular Risk Factors and Behaviours of Desk-Based Staff
Medine Yılmaz, Münevver Boylu
doi: 10.5222/HEAD.2016.259   2016; 13 - 1 | Sayfalar 27 - 34 (1772 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
9.
Huzurevinde Yaşayan Yaşlılar İçin Bir Hemşirelik Girişimi: Anımsama Terapisi
A Nursing Intervention for Nursing Home Residents: Reminiscence Therapy
Nilay Ercan Şahin
doi: 10.5222/HEAD.2016.233   2016; 13 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (1632 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Sağlık Çalışanlarının Eğitiminde Sanal Gerçekliğin Kullanımı
Use of Virtual Reality in the Education of Health Workers
Gamze Sarıkoç
doi: 10.5222/HEAD.2016.243   2016; 13 - 1 | Sayfalar 11 - 15 (1587 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
11.
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Beceri Eğitimlerinde Kullanılan Standart Hasta ve Maketlere İlişkin Görüşleri
Nursing Students’ Opinions About the Standardized Patients and Part Task Trainers Used in The Clinical Skills Training
Şenay Sarmasoğlu, Leyla Dinç, Melih Elçin
doi: 10.5222/HEAD.2016.107   2016; 13 - 2 | Sayfalar 107 - 115 (1562 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
12.
Buz Dağının Görünmeyen Yönü; Ventrogluteal Bölge Ne Kadar Kullanılıyor?
The Invisible Tip of the Iceberg; How Often is the Ventrogluteal Area Used?
Özlem Doğu
doi: 10.5222/HEAD.2016.239   2016; 13 - 1 | Sayfalar 7 - 10 (1494 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
13.
Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Cinsel Yaşam ve Benlik Saygısına Etkisi
The Effects That Family Planning Methods Have on Married Women’s Sexual Health and SelfEsteem
Nuray Egelioğlu Cetişli, Ekin Dila Top, Gülden Arkan, Ferda Kaba, Feyza Ertop
doi: 10.5222/HEAD.2016.101   2016; 13 - 2 | Sayfalar 101 - 106 (1493 kere görüntülendi)

14.
İntravenöz İnfüzyon Tedavisine Bağlı Flebit ve Trombofl ebit Gelişimini Önleme ve Tanılamada Sağlık Çalışanlarının Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Determining of the Knowledge Levels of Healthcare Staff in the Diagnosis and Prevention of Development of Phlebitis and Thrombophlebitis Associated with Intravenous Infusion Therapy
Yadigar Arpa, Ayşe Cengiz
doi: 10.5222/HEAD.2016.253   2016; 13 - 1 | Sayfalar 21 - 26 (1445 kere görüntülendi)

15.
Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Gözüyle Onkoloji Hemşiresi Olmak
Being an Oncology Nurse From the Perspective of Second Year Nursing Students
Elif Sözeri, Neşe Uysal, Sevinç Kutlutürkan
doi: 10.5222/HEAD.2016.248   2016; 13 - 1 | Sayfalar 16 - 20 (1293 kere görüntülendi)

16.
Hemşirelik ve Mizah: Hemşirelerin Çalışma Alanları Mizah Tarzlarını Etkiler mi?
Nursing and Humor: Do the Departments Where Nurses Work Affect Their Humor Styles?
Gülcan Bagcivan, Merve Ünal, Aylin Akın, Fatma İlknur Çınar, Nurten Özen
doi: 10.5222/HEAD.2016.095   2016; 13 - 2 | Sayfalar 95 - 100 (1290 kere görüntülendi)

17.
Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Parenteral İlaç Hazırlama Becerilerinin Gelişimi
Development of Parenteral Drug Preparation Skills of First Year Nursing Students
Nuray Şahin Orak, Ayşegül Oksay Şahin, Bilgi Gülseven Karabacak, Derya Emre Yavuz, Gülten Karahan Okuroğlu, Şule Ecevit Alpar
doi: 10.5222/HEAD.2016.139   2016; 13 - 2 | Sayfalar 139 - 145 (1215 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Hemşirelik Uygulamalarında, Araştırmalarında, Yönetiminde ve Eğitiminde Kuramların Kullanımı
The Use of Theory in Nursing Practice, Research, Management and Education
Zeliha Koç, Selin Keskin Kızıltepe, Tuğba Çınarlı, Asuman Şener
doi: 10.5222/HEAD.2017.062   2017; 14 - 1 | Sayfalar 62 - 72 (1144 kere görüntülendi)

SERBEST KÖŞE
19.
Bazı Ülkelerin Rehberlerine Göre Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum
Vaginal Birth After Caesarean: Guidelines According to Some Countries
Emre Yanıkkerem, Aslı Karakuş
doi: 10.5222/HEAD.2016.079   2016; 13 - 2 | Sayfalar 79 - 87 (1097 kere görüntülendi)

20.
Kapak
Cover

2016; 13 - 1 | Sayfalar I - IV (1091 kere görüntülendi) 
Copyright © 2013
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.