Gebelik ve COVID-19 Enfeksiyonu [HEAD]
HEAD. 2020; 17(3): 273-278 | DOI: 10.5222/KUHEAD.2020.06926  

Gebelik ve COVID-19 Enfeksiyonu

Meltem Uğurlu1, Gülşen Takak Vural2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü
2Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

İlk kez 2019 yılı Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 enfeksiyonu Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. COVID-19 enfeksiyonu genellikle yaşlı bireyleri etkilemesine karşın gebelerde ve yenidoğan bebeklerde de görülebilmektedir. Virüsün gebelerde görülen klinik semptomları yetişkin bireylerle benzerlik göstermektedir. Gebelikte COVID-19 ile ilgili olan sınırlı veriler daha çok üçüncü trimesterde virüsten etkilenen kadınlarla ilgilidir. Virüsün solunum sistemini etkilemesi ve gebelerin solunum sistemi enfeksiyonları açısından riskli grupta yer alması nedeni ile hastalık endişeye yol açmaktadır. Bu derleme çalışmada mevcut bilgilerin ışığında, COVID-19 enfeksiyonunun gebelik, doğum ve doğum sonu dönemlerde anne ve bebeğe etkileri, anneden bebeğe bulaş riski ve hemşirelik bakımında önemli noktaların özetlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, koronavirüs, gebelik, doğum


Pregnancy and COVID-19 Infection

Meltem Uğurlu1, Gülşen Takak Vural2
1Health Science University Turkey, Gulhane Health Science Faculty, Midwifery Department
2Near East University, Nursing Faculty

The COVID-19 infection, which was first appeared in China in December 2019 and rapidly affected the world, was declared as a pandemic by the World Health Organization. Although COVID-19 infection generally affects older individuals, it can also be seen in pregnant women and newborn babies. The clinical symptoms of the virus in pregnant women are similar to those of adults. Limited data on COVID-19 in pregnancy are mostly related to the women who was affected by the virus in the third trimester. The disease causes anxiety because of pregnant women’s being in the risky group for respiratory infections. In this study, under the light of the available information, it is aimed to summarize the effects of COVID-19 infection on mother and fetus during pregnancy, birth and postpartum periods, transmition risks from the mother to baby and important points in nursing care.

Keywords: COVID-19, coronaviruses, pregnancy, delivery


Meltem Uğurlu, Gülşen Takak Vural. Pregnancy and COVID-19 Infection. HEAD. 2020; 17(3): 273-278

Sorumlu Yazar: Meltem Uğurlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.