Yanıklı Hasta Bakımında Güncel Rehberlerin Önerileri [HEAD]
HEAD. 2020; 17(2): 187-193 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.07088  

Yanıklı Hasta Bakımında Güncel Rehberlerin Önerileri

Nazife Gamze Özer Özlü1, Fatma Vural2
1Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Yanık, hastaneye yatış gerektirmekte olup yıllarca devam eden rehabilitasyon sürecini içermektedir. Rehabilitasyon süreci yanık hastasının hayatta kalması kadar önemli olmakla birlikte uzun, yorucu ve zorlu bir süreçtir. Bu nedenle hastanın yanık nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurulduğu andan itibaren tedavi ve bakım süreci başlamaktadır. Yanık nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda mortalite ve morbidite önemlidir. Bu nedenle iyi bir yanık yönetimi için rehberler oluşturulmuştur. Genel olarak bu rehberlerde; yanık bakımı organizasyonu, ilk değerlendirme ve stabilizasyon, inhalasyon yanıklarının tanısı ve tedavisi, yanık şokunda sıvı yönetimi, ağrı yönetimi, yanık bakımında eskaratomi ve fasyotomi uygulanması, yanık yarasının bakımı, yanık yarasında cerrahi yönetim, yanık skarların cerrahi dışı tedavisi, enfeksiyonun önlemesi ve kontrolü, antibiyotik yönetimi, beslenme, rehabilitasyon, kaşıntı yönetimi, etik konular ve kalite iyileştirme gibi konularda tavsiye düzeyinde öneriler bulunmaktadır. Bu derlemede, yanık bakımında güncel olarak kullanılan rehberlerin önerileri yer almıştır. Yanığın tüm iyileşme dönemlerinde aktif olarak rol alan hemşirelerin rehber önerileri doğrultusunda bakım vermesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yanık, bakım, rehber önerileri


Recommendations of The Current Guidelines For Burn Care

Nazife Gamze Özer Özlü1, Fatma Vural2
1Ege University Health Application And Research Center Pediatric Surgery, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Nursing Faculty Of Surgical Nursing Department, Izmir, Turkey

Burn involves the ongoing rehabilitation process, requiring years of hospitalization in a serious hospital. The rehabilitation process is a long, tiring and challenging process, as important as the survival of the burn patient. Because of this reason, the treatment and care process begins when the patient is referred to the health institution due to burns. Mortality and morbidity have been a serious problem in patients admitted to the hospital with the cause of the best and guides for good burn management have been established. In general, in these guides; burn care organization, initial evaluation and stabilization, diagnosis and treatment of inhalation burns, fluid management in burn shock, pain management, escarotomy and fasciotomy in burn care, wound care, surgical management in the burn, surgical treatment of burn scars, prevention and control of infection, antibiotic management, nutrition, rehabilitation, itching management, ethical issues and quality improvement. In this review, the recommendations of current guidelines for burn care are included. It is important that nurses actively involved in all healing periods of the lumbar nerve should provide care in the direction of the guide.

Keywords: Burn, care, guidance recommended


Nazife Gamze Özer Özlü, Fatma Vural. Recommendations of The Current Guidelines For Burn Care. HEAD. 2020; 17(2): 187-193

Sorumlu Yazar: Nazife Gamze Özer Özlü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.