Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Girişimsel Ağrıyı Azaltmak İçin Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi [HEAD]
HEAD. 2020; 17(2): 104-111 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.13334  

Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Girişimsel Ağrıyı Azaltmak İçin Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi

Recep Kara1, Hatice Bal Yılmaz2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Muğla
2Ege Üniversitesi Hemşirelik fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin girişimsel ağrıyı azaltmak için kullandıkları yöntemlerin incelenmesi amacıyla yapılmış, tanımlayıcı bir araştırmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, 1 Nisan 2016-30 Aralık 2016 tarihleri arasında İzmir iki üniversite ve iki büyük devlet hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 217 pediatri hemşiresi oluşturmuştur.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin %63.6’sının ağrı giderme yöntemleri ile ilgili bir eğitim almadığı ve çoğu hemşirenin eğitim almak istediği belirlenmiştir. Tüm ağrılı girişimlerde, ağrının giderilmesine yönelik en yüksek oranda kullanılan yöntemler; işlem öncesi bilgi vermek, ebeveyn katılımına izin vermek ve dokunma olarak bulunmuştur. Diğer girişimlerde kullanılan ağrı giderme yöntemleri incelendiğinde, flaster çıkarma işleminde oyuncak verme, kapiller kan alma, topuk kanı alma, venöz kan alma ve arteriyel kan alma işlemlerinde emzik verme/emzirme, periferal damar yolu açma işleminde uygulama sonrası ödül verme ve oyuncak verme, port iğne takılması/çıkarılması işleminde lokal anestezik uygulama, aspirasyon, üriner kateter takılması/çıkarılması ve ostomi bakımı işlemlerinde çevresel uyaranları azaltma yöntemi, intramüsküler (IM), subkutan (SC) ve intradermal (İD) enjeksiyon işlemlerinde ise nefes egzersizi yaptırma yöntemi sık uygulanan ağrı giderme yöntemleri olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak farmakolojik olmayan ağrı giderme yöntemlerinin çeşitlendirilerek farmakolojik yöntemlerle birlikte klinik uygulamalara dahil edilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pediatri, Hemşire, Ağrı Yönetimi, Farmakolojik Yöntemler, Farmakolojik Olmayan Yöntemler.


Examining the Methods Used to Reduce the Interventional Pain by Nurses in Pediatric Clinics

Recep Kara1, Hatice Bal Yılmaz2
1Health Sciences Institute, Department of Child Health and Diseases, İzmir
2Ege University Faculty of Nursing, Department of Child Health and Diseases, İzmir

INTRODUCTION: This descriptive study was aimed at investigating the methods used by nurses working in pediatric clinics to reduce invasive pain.
METHODS: The study was carried out between April 1, 2016 and December 30, 2016 at two university hospitals and two major state hospitals in İzmir. The study sample comprised 217 pediatric nurses.
RESULTS: Of the nurses participating in the study, 63.6% did not receive training on pain relief methods and most of them wanted to receive training on the issue.
In all painful interventions, the most frequently used methods to relieve pain are giving information before the intervention, allowing parents to stay with the child during the intervention and touching the child.
Among the pain relieving methods commonly used in other procedures are giving the child toys while the medicated plaster is removed, breastfeeding or using a pacifier during capillary blood collection, heel lance procedure, venous blood collection and arterial blood collection, giving rewards and/or toys after the insertion of peripheral venous catheters, administering local anesthetic during port needle insertion / removal, reduction of environmental stimuli during urinary catheter insertion / removal, and in ostomy care procedures, and carrying out breathing exercises during intramuscular (IM), subcutaneous (SC), and intradermal (ID) injections.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, it is recommended to include non-pharmacological pain relieving methods in clinical practices in addition to pharmacological methods.

Keywords: Pediatrics, Nurse, Pain Management, Pharmacological Methods, Nonpharmacological Methods.


Recep Kara, Hatice Bal Yılmaz. Examining the Methods Used to Reduce the Interventional Pain by Nurses in Pediatric Clinics. HEAD. 2020; 17(2): 104-111

Sorumlu Yazar: Recep Kara, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.