Tonsil Kanseri Tanısı Alan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu [HEAD]
HEAD. 2018; 15(3): 186-191 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.186  

Tonsil Kanseri Tanısı Alan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Filiz Dilek1, Deniz Ezgi Bitek2, Özgül Erol3
1Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tekirdağ
2Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kırklareli
3Trakya Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne

Baş boyun bölgesi kanserleri arasında yer alan tonsil kanseri dünya popülasyonunda farklı yaygınlıkta olmakla birlikte görülme sıklığı artmaktadır. Hastalığın erken semptomları genellikle asemptomatik olduğundan çoğunlukla bölgesel metastaz olduğunda teşhis edilmektedir. Tonsil kanserinin erken evrede tanılanması, tedavi ve bireyin yaşam kalitesinin arttırılması bakımından önemlidir. 62 yaşındaki erkek hasta T4N3 son dönem kanser hastasıdır ve ağrı şikâyeti ile bir eğitim ve araştırma hastanesine yatış için başvurmuştur. Olgu 1982 de Gordon tarafından geliştirilmiş ‘’Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri (FSÖ)’’ modeli ile değerlendirilerek, hemşirelik girişimleri planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, tonsil kanseri, fonksiyonel sağlık örüntüleri.


Nursing Care in patient’s with Tonsil Cancer diagnosis: A Case Report

Filiz Dilek1, Deniz Ezgi Bitek2, Özgül Erol3
1Namık Kemal University, Health Services Vocational School, Tekirdag
2Kırklareli University, Health Services Vocational School, Kırklareli
3Trakya University, Faculty Of Health Science, Department Of Nursing, Edirne

Tonsil cancer, one of the head and neck cancers is getting more prevalent although it has different prevalence rates among the world population. The disease can mostly be diagnosed with local metastasis as early symptomps of the disease are often asymptomatic. Diagnosis of tonsil cancer at early stage is important for treatment and enhancement of the patient’s life quality. The 62 year old male patient is a T4N3 end-stage patient and has applied to a training and research hospital with ache complaint. Gordon's "Functional Health Patterns " model was used in order to plan nursing attempts.

Keywords: Nursing care, tonsil cancer, functional health patterns.


Filiz Dilek, Deniz Ezgi Bitek, Özgül Erol. Nursing Care in patient’s with Tonsil Cancer diagnosis: A Case Report. HEAD. 2018; 15(3): 186-191

Sorumlu Yazar: Filiz Dilek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.