Dünyada ve Türkiye’de Okul Hemşireliğinin Gelişimi [HEAD]
HEAD. 2019; 16(4): 343-352 | DOI: 10.5222/KUHEAD.2019.343  

Dünyada ve Türkiye’de Okul Hemşireliğinin Gelişimi

Makbule Tokur Kesgin, Songül Çağlar
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Bolu

Okul sağlığı hizmetleri halk sağlığı hemşirelerinin okullardaki sağlık ihtiyaçlarını görüp müdahale etmeleriyle ortaya çıkan bir hareket olarak başlamıştır. İlk olarak İngiltere ve Fransa'da görülen bu hareket 19. Yüzyılda Amerika'da, Cumhuriyetle birlikte de Türkiye'de görülmüştür. Savaşlar, göç, sanayileşme, yoksulluk okul sağlığı hizmetlerine gereksinim duyulmasına neden olmuştur. Halk sağlığı hemşireleri yaptıkları ev ziyaretleri, düzenli kontroller ve sağlık kayıtları ile okul sağlığına önemli katkıda bulunmuşlardır. Bu durum hükümetlerin ve gönüllü kuruluşların hemşirelerin okul sağlığının sürdürülmesindeki gerekliliğini fark etmesi ve okullarda hemşire görevlendirmesiyle sonuçlanmıştır. Okul sağlığı hizmetlerinin gelişmiş olduğu ülkelerde hemşireler sağlığı geliştirici programların planlanması ve uygulanmasında ön sıralarda yer almaktadır. Çoğu hemşire bir ya da birden fazla okula, tek başına okul sağlığı hizmetleri sunabilmektedir. Bu hemşireler lisans eğitiminden sonra sertifika eğitimi almakta ve sertifikalarını belli sürelerle yenilemektedir. Türkiye’de ise okul hemşireliği ile ilgili mevzuatta çeşitli düzenlemeler olmasına karşın çözülmesi gereken bazı konular mevcuttur. Bu yazıda dünyadan ve Türkiye’den örneklerle okul hemşireliğinin günümüze kadar olan gelişimi ve Türkiye’deki okul hemşireliği hizmetleri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, okul; okul sağlığı; toplum sağlığı


Development of School Nursing in the World and Turkey

Makbule Tokur Kesgin, Songül Çağlar
Abant Izzet Baysal University, Bolu Health School, Department of Community Health Nursing, Bolu

School health services have started as a movement that has emerged as public health nurses see and intervene in the health needs of schools. This movement, first seen in England and France, has been seen in America in the 19th century and Turkey with the establishment of Republic. Wars, migration, industrialization, poverty have led to the need for school health services. Public health nurses have made important contributions to school health through home visits, regular checks and health records. This has resulted in governments and voluntary organizations recognizing the need for nurses to maintain school health and appointing nurses in schools.. In countries where school health services have developed, nurses are at the forefront in planning and implementing health promotion programs. Most nurses offer one or more schools alone school health services. These nurses receive certification training after their undergraduate education and renew their certifications for a certain period of time. Although there are various regulations in school nursing legislation in Turkey, there are some issues that need to be solved. In this article, the development of school nursing with samples from the world and Turkey and school nursing services in Turkey examined.

Keywords: Community health, history; nursing; school; school health


Makbule Tokur Kesgin, Songül Çağlar. Development of School Nursing in the World and Turkey. HEAD. 2019; 16(4): 343-352

Sorumlu Yazar: Songül Çağlar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (41 kere görüntülendi)
 (24 kere indirildi)
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.