Delfi uzlaşı tekniğinin hemşirelikte kullanımı [HEAD]
HEAD. 2019; 16(1): 48-53 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.048  

Delfi uzlaşı tekniğinin hemşirelikte kullanımı

Seher Yurt1, Hasibe Kadıoğlu2
1Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Halk Sağlığı Hemşireliği
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği

Delfi bir karar verme ve uzlaşma tekniğidir. Delfi tekniği, bir sorunun çözümü için uzman kişilerin yüz yüze görüşmeler ve bir arada tartışmalar yapmadan bir konu hakkında karar vermelerine ve uzlaşmalarına imkân sağlayan bir tekniktir. Bu tekniğin aşamaları; bir araştırma grubunun oluşturulması, çalışmanın yürütüleceği bir uzman grubunun seçilmesi, uzmanlara yönelik yapılandırılmış bir seri anketlerin uygulanması, anketlerin uygun yöntemlerle değerlendirilmesi, uzmanlara geribildirim yapılması ve uzlaşı sağlanan durumun raporlandırılmasından oluşmaktadır. Delfi tekniği hemşirelikle ilgili uygulama, araştırma, görüş alma, protokol oluşturma, ürün geliştirme, eğilimleri değerlendirme gibi pek çok alanda kullanılabilir. Bu derlemenin amacı; Delfi tekniğinin kullanım alanı ve amacı hakkında genel bilgi vermek ve ülkemizde delfi tekniğini kullanarak yapılacak araştırmalara kaynak oluşturmaktır.
Anahtar Kelimeler: Delfi Tekniği; uzlaşı yöntemi, hemşirelik

Anahtar Kelimeler: Delphi Tekniği, uzlaşı yöntemi, hemşirelik


The usage of Delphi consensus technique in nursing

Seher Yurt1, Hasibe Kadıoğlu2
1Maltepe University School Of Nursing Public Health Nursing
2Marmara University Health Science Faculty Publich Health Nursing

Delphi is a decision-making and a consensus technique. It is a technique that allows the experts to make a decision and reconcile without face-to-face meetings and debates to be held together. The stages of this technique are creating a research group, choosing an expert group to conduct the study, conducting a series of structured questionnaires made for experts, evaluating the questionnaires with appropriate methods, giving feedback to the experts and reporting the reconciled result. The delphi technique can be used in many places such as application, research, obtaining views, forming a protocol, developing product and evaluating inclinations. The aim of this review is to give general information about the area of usage and aim of the delphi technique along with creating a source for the studies to be made in our country that will use the delphi technique.

Keywords: Delphi Techniques; consensus method; nursing

Keywords: Delphi Technique, consensus method, nursing


Seher Yurt, Hasibe Kadıoğlu. The usage of Delphi consensus technique in nursing. HEAD. 2019; 16(1): 48-53

Sorumlu Yazar: Seher Yurt, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.