Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Güçlendirme Programı ve Hemşirelik [HEAD]
HEAD. 2019; 16(4): 338-342 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.338  

Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Güçlendirme Programı ve Hemşirelik

Emel Bahadır Yılmaz1, Fatma Öz2
1Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun
2Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, kıbrıs

Güçlendirme programı, şiddete maruz kalan kadının örseleyici ilişkiden kurtulabilmesi ve yaşadığı şiddet deneyimini fark edebilmesi için uygulanmaktadır. Bu programın amacı, aile içi şiddete maruz kalan kadınların bağımsızlığını ve kendi yaşamı üzerindeki kontrolünü artırmak, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmektir. Güçlendirme programı; benlik saygısının geliştirilmesi, kendini koruması için güvenli davranışların geliştirilmesi, sosyal destek algısının artırılması, şiddet olgusunun tanımlanması, yardım isteme becerilerinin geliştirilmesi ve yasal konularda danışmanlık verilmesi gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Bu makalede güçlendirme programlarının bileşenleri tanıtılmış ve şiddet deneyimleyen kadını güçlendirmek için uygulanan çalışmalardan örnekler verilmiştir. Bu çalışmalar, güçlendirme programının şiddet deneyimleyen kadınlara uygulanabilecek etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddet, güçlendirme programı, hemşirelik


The empowerment program for women exposed to domestic violence and nursing

Emel Bahadır Yılmaz1, Fatma Öz2
1Giresun University, Health Sciences Faculty, Midwifery Department, Giresun, Turkey
2Near East University, Health Sciences Faculty, Nursing Department, Cyprus, Turkey

The empowerment program is implemented to ensure that the woman is able to get rid of the abusive relationship and should be aware of violence who she experienced. The aim of this program is to increase independence and control over their own lives of women exposed to domestic violence, and to improve their decision making and problem solving skills. The empowerment program consists of components including improving self-esteem, building safety behaviors, increasing perceived social support, defining phenomenon of violence, improving asking for help and counseling about legal issues. This paper is included introducing the components of empowerment programs and samples of researches about empowerment program applied for women experiencing domestic violence. These studies show that the empowerment program is an effective method for women experiencing domestic violence.

Keywords: Women exposed to violence, empowerment program, nursing


Emel Bahadır Yılmaz, Fatma Öz. The empowerment program for women exposed to domestic violence and nursing. HEAD. 2019; 16(4): 338-342

Sorumlu Yazar: Emel Bahadır Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (31 kere görüntülendi)
 (23 kere indirildi)
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.