Yenidoğan Hemşirelerinin Toplu Bakıma Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [HEAD]
HEAD. 2020; 17(2): 133-138 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.31032  

Yenidoğan Hemşirelerinin Toplu Bakıma Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Sibel Serap Ceylan, Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin toplu bakıma yönelik bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 93 yenidoğan hemşiresi dahil edilmiştir. Çalışma verileri hemşirelerin tanıtıcı özellikler formu ve literatür doğrultusunda oluşturulan “yenidoğan hemşirelerinin toplu bakıma yönelik bilgi düzeyi formu” ile toplanmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin % 67.7’si yenidoğan yoğun bakıma yönelik eğitim, %21.5’i yenidoğanın bireyselleştirilmiş gelişimsel bakımı ile ilgili eğitim almıştır. Bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım ve yenidoğan yoğun bakım ile ilgili eğitim almış hemşirelerin toplu bakıma yönelik bilgi düzeyi puanları istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Hemşirelerin eğitim seviyesi ve YYBܒde çalışma süresi arttıkça bilgi düzeyi puanları da yüksek çıkmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak hemşirelerin eğitim seviyesi, YYBÜ de çalışma süresi, yenidoğan yoğun bakım ve gelişimsel bakıma yönelik eğitim alma durumu toplu bakıma yönelik bilgi düzeylerini etkilediği görülmüştür. Hemşirelere yapılan eğitimlerle toplu bakıma yönelik bilgilerinin artacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, yenidoğan yoğun bakım, hemşirelik bakımı


Determination of Neonatal Nurses Knowledge Level About Clustered Care and Influencing Factors

Sibel Serap Ceylan, Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
Faculty Of Health Science, Pediatric Nursing Department, Pamukkale University, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the nurses, who are working in neonatal intensive care, knowledge about clustered care and the influencing factors.
METHODS: 93 neonatal nurses were included in the study. Study data were collected with demographic form and "knowledge level form of neonatal nurse for clustered care" created in accordance with the literature.
RESULTS: 67.7% of nurses were trained for neonatal intensive care and 21.5% of nurses have received training on individualized care of the newborn. Nurses knowledge score for the clustered care, have received training on intensive care and individualized developmental care, was statistically significant. Nurses' level of education and working time in NICU have increased the level of knowledge of scores also increased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result education level, working time in NICU, education about neonatal intensive care and individualized developmental care affect the level of knowledge for clustered care. Nurse training will be made to improve information for the clustered care.

Keywords: Neonatal intensive care unit, nurse, nursing care


Sibel Serap Ceylan, Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan. Determination of Neonatal Nurses Knowledge Level About Clustered Care and Influencing Factors. HEAD. 2020; 17(2): 133-138

Sorumlu Yazar: Sibel Serap Ceylan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.