COVID-19 Pandemisi ve Hemşirelik Eğitimi Derneği Faaliyetleri [HEAD]
HEAD. 2020; 17(4): 369-373 | DOI: 10.5222/KUHEAD.2020.32858  

COVID-19 Pandemisi ve Hemşirelik Eğitimi Derneği Faaliyetleri

Fahriye Vatan1, Elif Unsal Avdal2, Hande Yagcan Dag3, Deniz Şanlı4
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
4İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 pandemisi ülkemizde de
tüm toplumsal sistemleri önemli şekilde etkilemiştir. Birçok ülkede
ölüm oranını düşürmek, bulaşın ilerleme hızını azaltmak ve tedavi çalışmaları
için zaman kazanmak amacıyla önlemler alınmıştır. Eğitim
kurumlarında sınıf içi yüz yüze eğitime belli bir süre ara verilmesi ya
da eğitim kurumlarının tatil edilmesi gibi düzenlemelerle gerekli sosyal
mesafe oluşturulmaya çalışılmıştır. Türkiye’de, lisans ve lisansüstü
hemşirelik eğitiminin nitelikli bir şekilde yürütülmesi amacıyla faaliyet
gösteren Hemşirelik Eğitimi Derneği de pandemi sürecinde özellikle
hemşirelik eğitimi sorunlarını yakından izlemek ve bu sorunlara çözümler
üretebilmek için faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu derleme,
HEMED üyelerinin pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları, talepleri,
yürütülen faaliyetleri ve hemşirelik eğitimi ile ilgili önerileri ele almak
amacıyla yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, HEMED, hemşirelik, hemşirelik eğitimi.


COVID-19 Pandemic and Nursing Education Association Activities

Fahriye Vatan1, Elif Unsal Avdal2, Hande Yagcan Dag3, Deniz Şanlı4
1Department of Nursing Management,Ege University Izmir, Turkey
2Department of Internal Medicine Nursingi Izmir Katıp Celebı University, Izmir, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Dokuz Eylül University, Iznir, Turkey
4Department of Surgical Nursing Izmir Katıp Celebı University, Izmir, Turkey

The COVID-19 pandemic, which has affected the entire world, has also
affected all social systems of our country. In order to reduce death and
transmission rates and to save time for treatment studies, efforts have
been made to create as much social distancing as possible, with measures
such as taking breaks during face-to-face education or declaring a
holiday in educational institutions and universities. The Nursing
Education Association, which operates in Turkey for the purpose of
conducting undergraduate and postgraduate nursing education in a
qualified manner, also continues its activities in order to closely monitor
and produce solutions to these problems during the pandemic. This
review aimed to address the problems, demands, and activities carried
out and the nursing education problems of HEMED members since the
pandemic began.

Keywords: COVID-19, HEMED, nursing, nursing education.


Fahriye Vatan, Elif Unsal Avdal, Hande Yagcan Dag, Deniz Şanlı. COVID-19 Pandemic and Nursing Education Association Activities. HEAD. 2020; 17(4): 369-373

Sorumlu Yazar: Elif Unsal Avdal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.