Otizm spektrum bozukluğu ve hemşirelik yaklaşımı [HEAD]
HEAD. 2018; 15(1): 45-50 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.045  

Otizm spektrum bozukluğu ve hemşirelik yaklaşımı

Şadiye Dur, Birsen Mutlu
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Otizm kesin tedavisi olmayan, yaşam boyu süren, sosyalleşme ve iletişimde yetersizlik ve basmakalıp davranışlarla karakterize yaygın gelişimsel bir bozukluktur. Otizmin erken dönemde tanılanması ve çocuğa uygun olan eğitimin başlatılması uyum becerilerini arttırmada önemlidir. Hemşireler bu süreçte çocuğun becerilerini ve yaşa göre gelişimsel seviyesini değerlendirebilir, risk tanılaması yaparak otistik çocuğu tanılayabilir ve muhtemel bir probleme yatkınlığı ortaya çıkarabilirler. Tanı ve tedavi sürecinde ailenin bilgilendirilmesi, sürece dahil edilmesi ve uygun şekilde yönlendirilmesinde de hemşireye sorumluluk düşmektedir. Bu derlemede, otizm spektrum bozukluğu ve bu duruma ait hemşirelik yaklaşımı ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, klinik özellikler, tedavi, hemşirenin rolü.


Autism spectrum disorder and nursing approach

Şadiye Dur, Birsen Mutlu
Istanbul University Faculty of Nursing,Child Health and Disease Nursing Depertment,Istanbul, Turkey

Autism is no definitive cure, the lifelong socialization and communication failure and is a pervasive developmental disorder characterized by stereotyped behavior. Diagnosing autism at an early stage and to initiate appropriate to the child's education is important in increasing harmony skills. Nurses can assess the developmental level of the child's skills and experience in the process, can diagnose autistic children risk by diagnostics and expose the vulnerability to a possible problem. Informing the family of the diagnosis and treatment process, and also to be involved in directing appropriately bears some responsibility nurse. In this article, autism spectrum disorders and nursing approach of this condition is discussed.

Keywords: Autism spectrum disorder, clinical features, treatment, the nurse's role.


Şadiye Dur, Birsen Mutlu. Autism spectrum disorder and nursing approach. HEAD. 2018; 15(1): 45-50

Sorumlu Yazar: Şadiye Dur, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.