Türk Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVID-19 Salgınındaki Deneyimleri [HEAD]
HEAD. 2020; 17(3): 284-286 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.35556  

Türk Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVID-19 Salgınındaki Deneyimleri

Ebru Kıraner1, Banu Terzi2, Emine Türkmen3, Ayda Kebapcı4, Gülçin Bozkurt5
1İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
2Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları AD
3Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
4Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
5İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi-Ebelik Bölümü

Aralık 2019’ta ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, kritik hastaların hayata tutunmasında çok önemli bir yeri olan yoğun bakım üniteleri ve yoğun bakım hemşireliğinin değerini ortaya koymuştur. Bu mücadele sürecinde, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de yoğun bakım hemşireleri bilgileri, becerileri ve şefkatli dokunuşlarıyla olağanüstü emek harcamış ve salgının bu başlangıç döneminde başarılı hikayeler oluşturmuştur. Bu derleme makalede, salgının ilk üç aylık döneminde yoğun bakım hemşirelerinin yaşadığı deneyimler ve Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği’nin yürüttüğü destekleyici faaliyetler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, salgın, yoğun bakım, yoğun bakım hemşireleri


Experiences of Turkish Intensive Care Nurses in the COVID-19 Outbreak

Ebru Kıraner1, Banu Terzi2, Emine Türkmen3, Ayda Kebapcı4, Gülçin Bozkurt5
1Istanbul Faculty of Medical Anesthesiology and Reanimation Department
2Akdeniz University, Faculty of Nursing, Fundamentals of Nursing Department
3Koç University Semahat Arsel Nursing Education and Research Center
4Koç University Faculty of Nursing
5Istanbul University-Cerrahpaşa Faculty of Health Sciences-Midwifery Department

The COVID-19 pandemic, which emerged in December 2019 and influenced the world, revealed the importance of intensive care units and intensive care nursing, which holds very important place in the survival of critical care patients. During this process, intensive care nurses made extraordinary effort with their knowledges and compassionate touches and, created successful stories during the beginning of the pandemic in all over the world as well as in Turkey. In this review article, the experiences of intensive care nurses during the first trimester of the pandemic and supportive activities carried out by the Turkish Intensive Care Nurses Association was presented.

Keywords: COVID-19, pandemic, intensive care, intensive care nurses


Ebru Kıraner, Banu Terzi, Emine Türkmen, Ayda Kebapcı, Gülçin Bozkurt. Experiences of Turkish Intensive Care Nurses in the COVID-19 Outbreak. HEAD. 2020; 17(3): 284-286

Sorumlu Yazar: Banu Terzi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.