Türkiye’de COVID-19 Salgını: Kriz Yönetiminde Yönetici Hemşirelerin Deneyimleri ve Yönetici Hemşireler Derneği’nin Faaliyetleri [HEAD]
HEAD. 2020; 17(3): 290-293 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.36024  

Türkiye’de COVID-19 Salgını: Kriz Yönetiminde Yönetici Hemşirelerin Deneyimleri ve Yönetici Hemşireler Derneği’nin Faaliyetleri

Ülkü Baykal1, Emine Türkmen2, Handan Alan1, Çağlar Yılmaz Başulaş3, Nilgün Göktepe4, Emel Gümüş5, Serkan Güngör1, Şehriban Serbest6, Arzu Kader Harmancı Seren7, Hanife Tiryaki Şen8, Sevim Şen9, Devrim Eren Tekin1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye
3Eyüpsultan Devlet Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye
5İstinye Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
6Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye
8İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, İstanbul, Türkiye
9Yeditepe Universitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Aralık 2019’da ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı saran COVID-19 salgını sağlık bakım hizmetlerinde hemşireliğin gücü ve önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu derlemede, yönetici hemşirelerin tüm ekipleriyle birlikte verdikleri mücadelede yaşadıkları deneyimlerin ve Yönetici Hemşireler Derneği’nin meslektaşlara destek çabalarının aktarılması amaçlanmıştır. Sağlık kurumlarında hemşirelik hizmetlerinin güçlendirilmesi bu ve gelecek her türlü krizin daha başarılı atlatılmasına ve toplumumuzun hak ettiği daha iyi sağlık bakımını verme çabalarımıza katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hemşirelik, mesleki örgütler, salgın, yönetici hemşireler.


COVID-19 outbreak in Turkey: Experiences of Nurse Managers and Activities of Association of Nurse Managers in Crisis Management

Ülkü Baykal1, Emine Türkmen2, Handan Alan1, Çağlar Yılmaz Başulaş3, Nilgün Göktepe4, Emel Gümüş5, Serkan Güngör1, Şehriban Serbest6, Arzu Kader Harmancı Seren7, Hanife Tiryaki Şen8, Sevim Şen9, Devrim Eren Tekin1
1Istanbul University Cerrahpaşa Florence Nightingale School of Nursing, Istanbul, Turkey
2Koc University Semahat Arsel Nursing Education and Research Center (SANERC), Istanbul, Turkey
3Eyupsultan Government Hospital, Istanbul, Turkey
4Koc University School of Nursing, Istanbul, Turkey
5Istinye University, Istanbul, Turkey
6Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, School of Nursing, Istanbul, Turkey
7Health Sciences Unversity Hamidiye School of Nursing, Istanbul, Turkey
8Istanbul, Turkey
9Yeditepe University health Sciences Faculty, Nursing Department, Istanbul, Turkey

The COVID-19 epidemic, which emerged in December 2019 and rapidly enveloping the world, once again demonstrated the power and importance of nursing in health care services. This review aimed to convey the experiences of the manager nurses in their struggle with all their teams and the efforts of the Association of Management Nurses to support the colleagues. Strengthening nursing services in healthcare institutions will contribute to our successful efforts to overcome this and any future crisis and to provide better health care that our society deserves.

Keywords: COVID-19, nursing, professional association, outbreak, nurse managers.


Ülkü Baykal, Emine Türkmen, Handan Alan, Çağlar Yılmaz Başulaş, Nilgün Göktepe, Emel Gümüş, Serkan Güngör, Şehriban Serbest, Arzu Kader Harmancı Seren, Hanife Tiryaki Şen, Sevim Şen, Devrim Eren Tekin. COVID-19 outbreak in Turkey: Experiences of Nurse Managers and Activities of Association of Nurse Managers in Crisis Management. HEAD. 2020; 17(3): 290-293

Sorumlu Yazar: Emine Türkmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.