Konjenital Osteopetrozis ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu [HEAD]
HEAD. 2019; 16(4): 353-360 | DOI: 10.5222/KUHEAD.2019.353  

Konjenital Osteopetrozis ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Halil İbrahim Taşdemir, Emine Efe
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,antalya

Osteopetrozis, bozulmuş osteoklastların neden olduğu kalıtımsal bir kemik hastalığıdır. Bu nedenle son derece seyrek ve teşhis edilmesi zor olan bu hastalık günümüzde kemik iliği transplantasyonuyla sağaltılabilmektedir. Oldukça ender görülen bu çalışmada, hastaneye beslenme problemi, huzursuzluk ve sarılık şikâyetleri ile başvuran 38 günlük osteopetrozis olgusu ilgili kaynaklar eşliğinde sunulmuş ve hemşirelik bakımındaki yenilikleri irdelenmiştir. Olguda osteopetrozis ve trombositopeni birlikte görülmesinin yanı sıra yoğun ve dikkatli hemşirelik bakımı gerektirmesi nedeniyle olgunun Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliğine [North American Nursing Diagnosis Association International (NANDA-I)] göre, hemşirelik bakım planı kapsamında sunumu amaçlanmıştır. Bu olguda komplikasyonların multidisipliner bir yaklaşım ile gözlemlenmesi ve semptomların yönetimi amaçlanmaktadır. Hemşireler, semptomların yönetiminde bu multidisipliner ekibin merkezinde yer alır.

Anahtar Kelimeler: Osteopetrozis, yenidoğan, hemşirelik bakımı


Congenital Osteopetrosis and Nursing Care: Case Report

Halil İbrahim Taşdemir, Emine Efe
Akdeniz University Nursing Faculty, Children Health Nursing, Antalya

Osteopetrosis is a hereditary bone disease caused by impaired osteoclasts. For this reason, this disease, which is extremely rare and difficult to diagnose, can now be treated by bone marrow transplantation. In this very rare study, 38 days old osteopetrozis cases presented with complaints of nutrition, restlessness and jaundice to the hospital were presented in the context of related resources and their innovations in nursing care were examined. Because of the occurrence of osteopetrozis and thrombocytopenia as well as the necessity of intensive and careful nursing care in the case, it was aimed to present the case within the scope of nursing care plan according to North American Nursing Diagnosis Association (NANDA-I). In this case, a multidisciplinary approach to complications is aimed at monitoring and managing the symptoms. Nurses are at the center of this multidisciplinary team in managing symptoms.

Keywords: Osteopetrosis, newborn, nursing care


Halil İbrahim Taşdemir, Emine Efe. Congenital Osteopetrosis and Nursing Care: Case Report. HEAD. 2019; 16(4): 353-360

Sorumlu Yazar: Emine Efe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (51 kere görüntülendi)
 (20 kere indirildi)
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.