Akciğer Transplantasyonu Uygulanan Bireyin Hemşirelik Bakımı [HEAD]
HEAD. 2019; 16(2): 144-151 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.144  

Akciğer Transplantasyonu Uygulanan Bireyin Hemşirelik Bakımı

Selda Rızalar
İstanbul Medipol Üniversitesi

Akciğer transplantasyonu, ileri kronik obstrüktif akciğer hastalığı, pulmoner fibrozis, kistik fibrozis ve son evre pulmoner hipertansiyon gibi kanser dışı ciddi akciğer hastalıklarında ve beklenen yaşam süresinin iki yılın altında olması durumunda temel tedavi seçeneğidir. Organın alınmasından nakledilmesine kadar olan sürecin başarısı perioperatif dönemde hastaya multidisipliner ekibin katılımı ve çabasıyla verilen bakımın kalitesine bağlıdır. Hemşireler yoğun bakımda yatış sürecinde verdiği bakım ile iyileşmeye önemli katkılar sağlarken taburculuk sonrası rehabilitasyondan da sorumludurlar.

Anahtar Kelimeler: Akciğer transplantasyonu, hemşirelik bakımı, organ nakli.


Nursing Care of the Patient who Has Undergone Lung Transplantation

Selda Rızalar
İstanbul Medipol University

Lung transplantation is a basic therapeutic alternative for the cure of serious non-neoplasic pneumopathies, such as advanced chronic obstructive pulmonary disease, pulmonary fibrosis, cystic fibrosis, and pulmonary hypertension in the end stage, and when the estimated life expectancy is under two years. The success of the process from organ removal to transplantation depends on the participation and on the work of the multidisciplinary team, promoting the content of the care provided by the team to the client in the perioperative period. While nurses provide important contributions to the healing process with the care they give in the intensive care unit, they are also responsible for post-discharge rehabilitation.

Keywords: Lung transplantation, nursing care, organ transplantation.


Selda Rızalar. Nursing Care of the Patient who Has Undergone Lung Transplantation. HEAD. 2019; 16(2): 144-151

Sorumlu Yazar: Selda Rızalar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.