Üniversite Öğrencileri İçin Obezite Önleme Programı: Randomize Kontrollü Çalışma Protokolü [HEAD]
HEAD. 2019; 16(1): 27-32 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.027  

Üniversite Öğrencileri İçin Obezite Önleme Programı: Randomize Kontrollü Çalışma Protokolü

Tuba Özaydın, Belgin Akın
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı,Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; obezite yönünden risk grubunda bulunan üniversite öğrencilerinde obezite riskini azaltmaya yönelik sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi içeren eğitim/uygulamalardan ve sosyal medya aracılığıyla gönderilen motivasyonel mesajlardan oluşan koruyucu hemşirelik girişimlerinin obezite riskini azaltma üzerine etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Müdahale ve kontrol grubu olarak iki paralel kolu bulunan çalışma üniversite öğrencileri ile Randomize Kontrollü Bir Araştırma şeklinde yürütülmüştür. Araştırmaya obezite riski bulunan 70 üniversite öğrencisi alınmıştır. Müdahale ve kontrol grubu randomize olarak seçilmiş ve atanmıştır. Deney grubuna yönelik beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite uygulamaları ve sosyal medya aracılığıyla gönderilen motivasyonel mesajlarla ilgili uygulamalar 11 hafta sürmüştür. Birincil sonuç çıktıları; Beslenme-Egzersiz Tutum Puanı, Beslenme-Egzersiz Davranış Puanı ve Egzersiz Yarar Engel Puanıdır. İkincil sonuç çıktıları; Beden kütle indeksi, Bel/Kalça Oranı ve Vücut yağ yüzdesidir. Veriler deney ve kontrol grubunda kimlerin olduğunu bilmeyen yardımcı araştırmacı tarafından toplanmıştır. Deney ve kontrol grubu belirtilmeden bilgisayara kayıt edilen verilerin analizi bir istatistik uzmanı tarafından yapılmıştır. Bu şekilde veri toplayıcılar, istatistiksel analizler ve rapor yazımı yönünden körleme sağlanmıştır. Veriler SPSS paket programı ile hesaplanmıştır.
BULGULAR: -
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma üniversite öğrencilerinde obezite riskini azaltmak için yapılacak olan çalışmalara örnek olması ve kanıt sağlaması yönünden önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, fazla kilo, fiziksel aktivite, beslenme, hemşirelik


Obesity Intervention Program for University Students: A Randomized Controlled Trial Protocol

Tuba Özaydın, Belgin Akın
Selcuk University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Konya

INTRODUCTION: The purpose of this study was to determine the effect of protective nursing interventions, such as education, practices including healthy nutrition and physical activity for reducing obesity risk and motivational messages that are sent via social media on the reduction of obesity risk at risk university students.
METHODS: This randomized controlled study, which has two parallel sections, was conducted with 70 university students who were in the obesity risk group. Experimental and control groups were randomly selected and assigned. Interventions regarding nutrition habits, physical activity practices, and motivational social media messages lasted for 11 weeks. The primary outcome measures were: nutrition–exercise attitude, nutrition–exercise behavior, and exercise benefit/obstacle score. The secondary outcome measures were: body mass index, waist/hip ratio, and body fat percentage. Data were collected by the assistant investigator, who did not know who was in the experimental and control groups. This study ensured blinding in terms of data collectors, statistical analyses, and reporting. The data were analyzed using the SPSS package.
RESULTS: -
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study is important as an example and in providing evidence for further studies to be conducted to reduce obesity risk.

Keywords: Obesity, overweight, physical activity, nutrition, nursing


Tuba Özaydın, Belgin Akın. Obesity Intervention Program for University Students: A Randomized Controlled Trial Protocol. HEAD. 2019; 16(1): 27-32

Sorumlu Yazar: Tuba Özaydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.