Acil Servis Kalabalığı ve Çözüm Önerileri [HEAD]
HEAD. 2010; 7(2): 20-24

Acil Servis Kalabalığı ve Çözüm Önerileri

Pelin Karaçay
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul

Hastanelerde haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren acil servislere
başvuran hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle hastalar
muayene olmak için uzun süre beklemekte, durumu ciddi olan
hastaların bakımları ertelenmekte, hasta güvenliği tehlikeye girmekte
ve mortalitede artışlar görülmektedir. Acil servis kalabalığı için çeşitli
çözüm önerileri mevcut olmakla birlikte, tüm hastanelerin kendi acil
servis kalabalığının nedenlerini saptamaları sorunun çözümü için
gereklidir. Ayrıca, maliyeti düşük ama etkinliği yüksek tam kapasite
protokolü, erken taburculuk ve elektif cerrahi programlarının koordine
edilmesi gibi çözüm önerileri ülkemizde de yararlı olabilecek yöntemler
arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, kalabalık; çözüm önerileri; nedenleri; sonuçları.


Emergency Department Crowding and Possible Solutions

Pelin Karaçay
Koç University School Of Nursing, Istanbul, Turkey

Hospital’s emergency departments are open 24 hours a day, 7 days
a week. The number of patients admitted to the emergency
departments is increasing day by day. Therefore patients are waiting
longer to be seen, care of patients with severe conditions is being
delayed, patients’ safety is at risk and observed mortality is increased.
Although there are a variety of solutions for the emergency
department crowding, all hospitals should determine their emergency
department crowding reasons to solve the problem. In addition, in
order to solve this problem low-cost but highly effective solutions
such as full capacity protocol, early discharge and coordinating
programs for elective surgery can be helpful in our country.

Keywords: Emergency department, overcrowding; possible solutions; reasons; consequences.


Pelin Karaçay. Emergency Department Crowding and Possible Solutions. HEAD. 2010; 7(2): 20-24

Sorumlu Yazar: Pelin Karaçay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.