Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği’nin Tarihsel Gelişim Süreci: Türkiye Örneği [HEAD]
HEAD. 2019; 16(1): 73-78 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.073  

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği’nin Tarihsel Gelişim Süreci: Türkiye Örneği

Deniz Öztürk1, Ayişe Karadağ2
1Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Bu çalışmanın amacı, Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği (SYBH)’nin Türkiye’deki gelişim sürecini örnekleriyle açıklamaktır. SYBH; abdominal bölgede yapay yolla ağızlaştırılan açıklığı bulunan veya dış etkenler nedeniyle deri/deri altıdaki dokularda, organlarda anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü bozulan bireyin, bakım gereksinimlerini belirlemeye, ilgili girişimleri uygulamaya, değerlendirmeye; bireyin kendi gereksinimlerini karşılayabilir düzeye getirmeye yönelik yapılan bakım uygulamalarının bütününü kapsar. Dünyada SYBH’nin gelişimi 1950’lerin sonlarına rastlamasına rağmen, Türkiye’deki gelişmeler bulunduğumuz çağın başlangıcına denk gelir. Türkiye’de bu alanda yaşanan en önemli gelişme, ilk Stomaterapi Ünitesinin ve Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği’nin kurulmasıdır. İkinci olarak, 2011 yılında SYBH’nin yasa ile tanımlanması ve görev/yetki/sorumluluklarının belirlenmesidir. Bir mesleğin profesyonelleşme sürecinde taşıyacağı kriterleri karşılamada önemli yol kat eden SYBH, Türkiye’de önemli projelerle gündeme gelmiştir. Sonuç olarak SYBH aktif olarak gelişmeye ve yapılanmaya devam ederek stoması ve yarası olan bireylerin/ailelerin yaşamlarında fark yaratmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Stoma, yara, hemşirelik, türkiye örneği


Historical Development of Ostomy and Wound Care Nursing: Turkey Sample

Deniz Öztürk1, Ayişe Karadağ2
1Başkent University Faculty Of Health Sciences Nursing Department
2Koc University School of Nursing

This study explains with examples the historical development of ostomy and wound care nursing (OWN) in Turkey. OWN involves all of the necessary care practices required when determining the care needs of an individual who has undergone an artificial opening into abdomen, or in whom the anatomical and functional integrity of the skin and subcutaneous tissues/organs have been disrupted by external factors, when performing and evaluating the relevant interventions, when delivering care to render patients to fulfil their needs. Although the development of OWN dates last 1950s, its emergence in Turkey dates to the beginning of this century. The most remarkable progress noted in Turkey in this field’s been the establishment of the first Stomatherapy Unit, the foundation of the Association of Wound, Ostomy and Incontinence Nursing, while a further milestone’s been that the OWN was defined by the law in 2011 and its duties/power/responsibilities were described. As an occupation, OWN, which has come a long way along the road to fulfilling the necessary criteria for its professional recognition, has gained currency with a number of important projects in Turkey. In conclusion, OWN’s continuing its active development and settlement, and is making a difference in lives of patients/families alike.

Keywords: Stoma, wound, nursing, turkey sample


Deniz Öztürk, Ayişe Karadağ. Historical Development of Ostomy and Wound Care Nursing: Turkey Sample. HEAD. 2019; 16(1): 73-78

Sorumlu Yazar: Deniz Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.