Primipar Annelerde Doğum Şekline Göre Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti ve Emzirme Davranışları [HEAD]
HEAD. 2020; 17(2): 98-103 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.68095  

Primipar Annelerde Doğum Şekline Göre Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti ve Emzirme Davranışları

Nuray Egelioğlu Cetişli1, Sabiha Işık2, Melike Kahveci3, Aycan Hacılar4
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
4Bursa Mustafakemalpaşa Hastanesi, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma primipar annelerin doğum şekline göre postpartum fiziksel semptom şiddeti ve emzirme davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı tipteki bu araştırma, Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında, İzmir’deki üç eğitim araştırma hastanesinin kadın doğum ve yenidoğan polikliniklerinde yürütülmüştür. İki grupta yürütülen araştırmaya vajinal yoldan (n=113) ve sezaryen ile (n=114) doğum yapan 227 anne dahil edilmiştir. Veriler Birey Tanıtım Formu, Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği ve LATCH Emzirme Tanılama Ölçeği ile toplanmıştır.
BULGULAR: Sezaryen ile doğum yapan annelerin emzirme başarısının düşük olduğu ve postpartum dönemde fiziksel semptomları daha şiddetli yaşadıkları belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca hem vajinal hem de sezaryen ile doğum yapan annelerin postpartum dönemdeki yaşadıkları semptom şiddetinin artması ile emzirme başarısının azaldığı bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşireler annelerin gebelikleri sırasında doğuma hazırlık sınıflarına katılımlarını arttırarak, vajinal doğum ve emzirmeye özendirmelidirler. Ayrıca sezaryen ile doğum yapan annelere postpartum dönemde yaşayabilecekleri semptomları dikkate alarak, emzirmelerine destek olarak hemşirelik bakımını planlamalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Postpartum dönem, vajinal doğum, sezaryen, emzirme, semptom


Postpartum Physical Symptom Severity and Breastfeeding Behaviour Of Primipar Mother According to Their Birth Type

Nuray Egelioğlu Cetişli1, Sabiha Işık2, Melike Kahveci3, Aycan Hacılar4
1Izmir Katip Celebi University, Faculty of Health Sciences, Nursing Division
2Ege University, Child Hospital, Izmir, Turkey
3Health Sciences University Tepecik Education Research Hospital, Izmir, Turkey
4Bursa Mustafakemalpasa Hospital, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine postpartum physical symptoms severity and breastfeeding behavior of primipar mothers according to their birth type.
METHODS: This descriptive and comparative study was conducted through January – June 2018 in gynecology and new born policlinics of three training research hospital in Izmir. Study was conducted with 227 mothers in two groups that had normal vaginal birth (n=113) and caesarean birth (n=114). Data were collected by Individual Identification Form, Postpartum Physical Symptom Severity Scale and LATCH Breastfeeding Assessment Scale.
RESULTS: It was found that breastfeeding success of mothers that had caesarean birth was low and they had more severe physical symptoms in postpartum period (p<0.05). The correlation between mean score of LATCH and Postpartum Physical Symptom Severity Scale regarding the birth type was analyzed in the study and it was found in both groups that breastfeeding success was decreased as symptom severity in postpartum period increases (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nurses should participate in childbirth education programs more and promote vaginal birth and breastfeeding. Also nurses should plan nursing care supporting breastfeeding, considering physical symptoms that mother might have in postpartum period.

Keywords: Postpartum period, vaginal birth, caesarean birth, breastfeeding, symptoms


Nuray Egelioğlu Cetişli, Sabiha Işık, Melike Kahveci, Aycan Hacılar. Postpartum Physical Symptom Severity and Breastfeeding Behaviour Of Primipar Mother According to Their Birth Type. HEAD. 2020; 17(2): 98-103

Sorumlu Yazar: Nuray Egelioğlu Cetişli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.