COVID-19’lu Bir Ebenin Klinik Özellikleri ve Deneyimleri: Olgu Sunumu [HEAD]
HEAD. 2020; 17(4): 349-353 | DOI: 10.5222/KUHEAD.2020.79926  

COVID-19’lu Bir Ebenin Klinik Özellikleri ve Deneyimleri: Olgu Sunumu

Ayşegül Dönmez1, Nevin Canbulut2, Zekiye Karacam3
1İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın-Doğum Klinikleri, İzmir
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü,Aydın

SARS-CoV-2 yakın fiziksel temas ve damlacık yolu ile kolaylıkla bulaşan bir virüstür. Sağlık çalışanları, özellikle de acil servis ve doğumhane gibi çok yakın temas çalışma koşulları gerektiren ortamlarda çalışan ebe ve hemşirelerin bu virüsle karşılaşma riskleri çok yüksektir. Yine sağlık çalışanları bu virüsleri çok kolaylıkla aile ortamına taşıyabilmektedirler. Bu çalışmada acil serviste çalışan, hiçbir bulgusu olmadığı halde, çalışma arkadaşının kızında COVID-19 pozitif çıkması nedeni ile test yaptıran ve COVID-19’lu olduğunu öğrenen bir ebenin hastalık deneyim ve klinik özelliklerinin olgu sunumu olarak paylaşılması hedeflenmiştir. Bu sağlık çalışanı olgusunun hastalığı ilk öğrendiğinde çok sayıda karmaşık ve olumsuz duygular yaşadığı, evde beş gün hidroksiklorokin (HCQ) 2*200 mg oral tablet tedavisi aldığı, tedavi sürecinde çok nadiren kuru öksürük, halsizlik, koku ve tat alamama semptomları yaşadığı ve yaşam bulguları normal sınırlarda seyrettiği, hastalığı eşine de bulaştırdığı için suçluluk hissettiği ve mesleğini sorguladığı, damgalanma korkusu yaşadığı ve sınırlı sosyal desteğe sahip olduğu sonuçları elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, iş güvenliği, koronavirüs, sağlık çalışanı, SARS-CoV-2.


Clinical Features and Experiences of a Midwife with COVID-19: A Case Study

Ayşegül Dönmez1, Nevin Canbulut2, Zekiye Karacam3
1İzmirTınaztepe University, Faculty of Health Sciences, Division of Midwifery, İzmir
2Tepecik Education and Research Hospital,Gynecology Clinics, İzmir
3Adnan Menderes University, Faculty of Health Sciences, Division of Midwifery, Aydın

SARS-CoV-2 is a virus that is easily transmitted by close physical contact and droplets. Healthcare workers, especially midwives and nurses working in environments that require close contact working conditions, such as the emergency room and delivery room, have a high risk of encountering this virus. Healthcare workers can easily carry these viruses into their family environments. This study aimed to present a case study to share the disease experience and clinical features of a midwife who worked in the emergency room and had presented with no indications but received a COVID-19 positive test. When this healthcare worker first learned about the disease, it was found that she had many complex and negative emotions, received hydroxychloroquine (HCQ) 2*200 mg oral tablet treatment for five days at home, had very rare symptoms of dry cough, weakness, and loss of smell and taste, and her life findings were within normal limits, despite the fact that she felt guilty and questioned her profession, had fear of stigmatization, and had limited social support.

Keywords: COVID-19, occupational safety, coronavirus, medical staff, SARS-CoV.


Ayşegül Dönmez, Nevin Canbulut, Zekiye Karacam. Clinical Features and Experiences of a Midwife with COVID-19: A Case Study. HEAD. 2020; 17(4): 349-353

Sorumlu Yazar: Ayşegül Dönmez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.