Küreselleşme ile Başlayan Hemşire Göçü: Bulgaristan Durum Analizi [HEAD]
HEAD. 2020; 17(2): 199-202 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.88709  

Küreselleşme ile Başlayan Hemşire Göçü: Bulgaristan Durum Analizi

Muhteber Hüsmenoğlu1, Rujnan Tuna2
1TC Sağlık Bakanlığı, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Ekonomik, sosyal, politik ve kültürel değerlerin sınırlar ötesine taşınması olarak tanımlanan küreselleşme, Bulgaristan'daki hemşire insan gücünün de dış göçüne neden olmuş ve sağlık sektörüne çok ciddi bir darbe vurmuştur. Ülkede son yirmi yıl içinde göç ve uluslararası istihdam hemşireliğin belirgin bir niteliği haline gelmiştir. Küreselleşmenin yarattığı etkilerle hemşireler de diğer çalışanlar gibi daha yüksek ücret, kariyer, daha iyi çalışma ve yaşam koşullarına ulaşma gibi nedenlerle ülkelerini terk etmeye başlamıştır. Bu derlemede Bulgaristan’da küreselleşmenin etkisiyle oluşan sağlık sistemindeki sıkıntılar, hemşire göçü, nedenleri ve sağlık bakımı sistemine etkisi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan, hemşire göçü, küreselleşme, sağlık sistemi


Nurse Migration Starting with Globalization: Bulgaria Status Analysis

Muhteber Hüsmenoğlu1, Rujnan Tuna2
1Büyükçekmece Mimar Sinan State Hospital, Ministry of Health, Istanbul, Turkey
2Department Of Health Management, Faculty Of Health Sciences, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey

Globalisation, defined as the transfer of economic, social, political and cultural values beyond borders, has also caused the external migration of the nurse manpower in Bulgaria and has hit a serious blow to the health sector. Migration and international employment have become a prominent feature of nursing in the country over the last twenty years. With the effects of globalization, nurses, like other employees, have started to leave their country for reasons such as higher wages, career, better working and living conditions. In this review, problems in the health system caused by globalization in Bulgaria, nurse migration, causes and effects of health care system were discussed.

Keywords: Bulgaria, nurse migration, globalization, health care system


Muhteber Hüsmenoğlu, Rujnan Tuna. Nurse Migration Starting with Globalization: Bulgaria Status Analysis. HEAD. 2020; 17(2): 199-202

Sorumlu Yazar: Rujnan Tuna, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.