COVID-19 Pandemi Süreci: Kalp Damar Cerrahi Hemşireleri Derneği [HEAD]
HEAD. 2020; 17(4): 365-358 | DOI: 10.5222/KUHEAD.2020.88785  

COVID-19 Pandemi Süreci: Kalp Damar Cerrahi Hemşireleri Derneği

Zeliha Özdemir Köken1, Hafize Savaş2, Sevilay Şenol Çelik3, Derya Eroğlu4
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
3Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
4TOBB ETÜ Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs hastalığı, yüksek yayılım hızı ve mortalite oranları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Hastalığın hızlı yayılımı ve yoğun bakım gereksinimi, tüm dünyada ve Türkiye’de pandemi hastanelerinin oluşturulmasına neden olmuştur. Pandemi hastanelerinde koronavirüs olgularının yönetiminde görev almak üzere özel ekipler oluşturulmuştur. Bu ekiplerin en çok sorumluluk alan en önemli üyelerinden biri hemşirelerdir. Farklı alanlarda çalışan hemşireler bu süreçte pandemi klinik ve yoğun bakımlarında görev almışlardır. Kritik hasta bakımı, mekanik ventilasyon desteği, kardiyopulmoner resüsitasyon, mekanik dolaşım desteği, acil durum yönetimi konularında deneyimli olan kalp damar cerrahi hemşireleri de pandemi ekipleri içerisinde hizmet vermiştir. Bu makalede, pandemi sürecinde görev alan kalp damar cerrahi hemşirelerinin bu süreçte yerine getirdikleri görev ve sorumluluklar, yaşadıkları sorunlar ve gereksinimleri, sürece katkıları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hemşirelik bakımı, kardiyovasküler cerrahi hemşireliği, SARS-CoV-2.


Cardiovascular Surgery Nurses Association During The COVID-19 Pandemic

Zeliha Özdemir Köken1, Hafize Savaş2, Sevilay Şenol Çelik3, Derya Eroğlu4
1Hacettepe University Faculty of Nursing, Surgical Nursing Department, Ankara, Turkey
2Lokman Hekin University Health Science Faculty, Nursing
3Koç Universtiy Faculty of Nursing, Ankara, Turkey
4TOBB ETÜ Hospital, Cardiovascular Surgery Department, Ankara, Turkey

The novel coronavirus disease, which started in China and affected the whole world, has been declared a pandemic by the World Health Organization due to its high rapid spread and mortality rates. The rapid spread of the disease and need for intensive care caused the establishment of pandemic hospitals in Turkey and all over the world. Special healthcare teams have been formed to take part in the management of coronavirus cases in pandemic hospitals. One of the most important team members who take the most responsibility is nurses. Nurses working in different fields took part in the pandemic clinics and intensive care units in this process. Cardiovascular surgery nurses, who are experienced in critical patient care, mechanical ventilation support, cardiopulmonary resuscitation, mechanical circulation support, and emergency situation management, also served on the pandemic teams. In this article, the duties and responsibilities of cardiovascular surgery nurses, their problems and needs during the pandemic process, and their contribution to the process were evaluated

Keywords: COVID-19, nursing care, cardiovascular nursing, SARS-CoV-2.


Zeliha Özdemir Köken, Hafize Savaş, Sevilay Şenol Çelik, Derya Eroğlu. Cardiovascular Surgery Nurses Association During The COVID-19 Pandemic. HEAD. 2020; 17(4): 365-358

Sorumlu Yazar: Zeliha Özdemir Köken, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.