COVID-19 Enfeksiyonunun Maternal ve Fetal Sağlığa Etkisi: Sistematik Derleme [HEAD]
HEAD. 2020; 17(3): 207-213 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.89090  

COVID-19 Enfeksiyonunun Maternal ve Fetal Sağlığa Etkisi: Sistematik Derleme

Ebru Bekmezci1, Hediye Karakoç2
1Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya
2KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Konya

Amaç: COVID-19 infeksiyonu tüm dünyada hızla yayılarak insan sağlığı açısından olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Gebelik döneminde meydana gelen fizyolojik ve immünolojik değişiklikler nedeniyle gebeler ve yenidoğanlar infeksiyona karşı daha duyarlı olabilmektedirler. COVID-19 infeksiyonunun gebelik sürecindeki etkileri hakkında araştırmaların sınırlı olması, gebeler ve yenidoğanlar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda ciddi endişe yaratmaktadır. Bu sistematik derlemede COVID-19 infeksiyonunun maternal ve fetal sağlığa, gebelik sonuçlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma, sistematik derleme niteliğindedir. Araştırmaya, gebe ve yenidoğan popülasyonunda Türkçe ya da İngilizce 6 Nisan 2020 tarihine kadar yayınlanmış çalışmalar dâhil edilmiştir. PubMed, Science Direct, Web of Science ve Cochrane veri tabanları aracılığıyla tarama yapılmıştır. Çalışmaların belirlenmesi ve seçimi iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak yapılmıştır. Sistematik derlemeye alınan çalışmalarda ortak bildirilen bazı sonuçlar ile ilgili birleştirilmiş yüzde hesabı yapılmıştır. Bulgular: Sistematik derlemeye yedi Wuhan’da, bir New York’ta olmak üzere toplam sekiz çalışma, 137 gebe alınmıştır. Gebelerin %25.2’sinin kronik hastalığa sahip olduğu, COVID-19'lu gebe olmayan yetişkinlerle benzer klinik özelliklerin olduğu ve belirtilerin hafif seyrettiği, %76.8’inin sezaryen doğum yaptığı, %2.2’sinde yenidoğanda infeksiyon görüldüğü belirlenmiştir. Sonuç: Mevcut çalışmalar, kanıt düzeyi bakımından COVID-19’un gebelik sürecine etkisini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle konu ile ilgili geniş kapsamlı çalışmaların yapılması önem göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, COVID-19, Gebelik, Maternal Sağlık, Fetal Sağlık.


The Effect of COVID-19 Infection on Maternal and Fetal Health: Systematic Review

Ebru Bekmezci1, Hediye Karakoç2
1Selcuk University, Faculty of Nursing, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Konya
2KTO Karatay University, School of Health Sciences, Department of Midwifery, Konya

Objective: COVID-19 has spread rapidly all over the world, causing negative consequences for human health. Pregnant women and newborns may be more susceptible to infection due to physiological and immunological changes that occur during pregnancy. Limited research on the effects of COVID-19 during pregnancy raises serious concerns about the negative effects on pregnant women and newborns. This systematic review aimed to determine the effects of COVID-19 on maternal and fetal health and pregnancy outcomes. Methods: This systematic review included articles published in Turkish or English until April 6, 2020 among pregnant and newborn populations. The studies were selected from the PubMed, Science Direct, Web of Science, and Cochrane databases independently by two researchers. A combined percentage calculation was made regarding some commonly reported results from the selected studies. Results: A total of eight studies comprising 137 pregnant women, seven in Wuhan and one in New York, were included in the review. It was determined that 25.2% of pregnant women had chronic disease, non-pregnant adults with COVID-19 had mild symptoms with similar clinical features, 76.8% had caesarean delivery, and 2.2% presented an infection in the newborn. Conclusion: Current studies are insufficient to explain the effects of COVID-19 on pregnancy in terms of level of evidence. Therefore, it is important to carry out extensive research on the subject.

Keywords: Coronavirus, COVID-19, Pregnancy, Maternal Health, Fetal Health.


Ebru Bekmezci, Hediye Karakoç. The Effect of COVID-19 Infection on Maternal and Fetal Health: Systematic Review. HEAD. 2020; 17(3): 207-213

Sorumlu Yazar: Ebru Bekmezci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.