Doğum Korkusu Yönetiminde İnsan Bakım Kuramı’na Temelli Psikoeğitim Programı ve Ön Uygulama Sonuçları [HEAD]
HEAD. 2020; 17(2): 180-186 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.92300  

Doğum Korkusu Yönetiminde İnsan Bakım Kuramı’na Temelli Psikoeğitim Programı ve Ön Uygulama Sonuçları

İlkay Boz, Mehtap Akgün
Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

Doğum korkusu, doğumdan önce, sırasında ve sonrasında doğuma ilişkin yaşanan korku olarak tanımlanmaktadır. Doğum korkusunun yönetiminde yönelim daha çok doğum ağrısına yöneliktir. Ancak doğum korkusunun sadece doğum ağrısı ile ilişkili olmadığı, önceki doğum şekli, depresyon, karar çatışması, düşük sosyal destek ve bilgi düzeyinin doğum korkusu ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Hemşirelerin doğum korkusunu azaltmaya yönelik kullanabileceği yaklaşımlardan biri olan psikoeğitimin ülkemizde kullanılmadığı ve hemşirelik kuramına temelli bir programın mevcut olmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı “Doğum Korkusu Yönetiminde İnsan Bakım Kuramı’na Temelli Psikoeğitim Programı”’nı ve ön uygulama sonuçlarını paylaşmaktır. Program, iyileştirici süreçlere temellendirilerek 20. gestasyonel haftadan itibaren uygulanmak üzere beş oturumda tasarlanmıştır. Programın ön uygulaması yedi kadın ile gerçekleştirilmiştir. Ön uygulama sonunda kadınların doğum korkusunun azaldığı ve doğum şekli tercihlerinin vaginal doğum olduğu saptanmıştır. Ülkemizde obstetrik bakımın kalitesinin arttırılmasında, hemşirelik bakımının geliştirilmesinde, kadınların desteklenmesi ve doğum şekillerinin vaginal doğuma yönelik olarak iyileştirilmesinde önemli bir program olacağı tahmin edilmektedir. Doğum korkusu yönetiminde İnsan Bakım Kuramı’na Temelli Psikoeğitim programının farklı gruplarda denenmesi, sonuçlarının deneysel ve nitel çalışmalarla incelenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğum korkusu, hemşirelik, İnsan Bakım Kuramı, psikoeğitim programı


Psychoeducation Programme and Pre-Application Results Based on Human Caring Theory at Fear of Birth Management

İlkay Boz, Mehtap Akgün
Akdeniz University, Nursing Faculty, Department of Obstetrics And Gynecology Nursing, Antalya

Fear of birth is defined as fear related to before, during and after birth. In the management of fear of birth, tendency is more towards birth pain. However, previous birth type, depression, decision conflict, low social support and knowledge level are associated with fear of birth. Psychoeducation, one of the approaches that nurses can use to reduce the fear of birth has not been used in our country and there is no programme based on nursing theory. The aim of this study is to share the "Psychoeducation Programme Based on Human Caring Theory in Fear of Birth Management" and its the preliminary results. Programme was designed in five sessions to be implemented from the 20th gestational week on the basis of caring-healing modalities. The programme was implemented with seven women. As the results of the programme, the fear of birth decreased and the birth preference was vaginal birth. In our country, it is estimated to be useful programme that increasing the quality of obstetric care, improvement of nursing care, support of women and improving birth type towards vaginal birth. It is suggested that psychoeducation programme be tested in different pregnant groups and should be examined by experimental and qualitative studies.

Keywords: Fear of birth, nursing, Human Caring Theory, psychoeducation programme


İlkay Boz, Mehtap Akgün. Psychoeducation Programme and Pre-Application Results Based on Human Caring Theory at Fear of Birth Management. HEAD. 2020; 17(2): 180-186

Sorumlu Yazar: İlkay Boz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.