Bir Çocuk Kliniğinin COVID-19 Pandemi Yönetimi Deneyimleri: Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Örneği [HEAD]
HEAD. 2020; 17(4): 359-364 | DOI: 10.5222/KUHEAD.2020.94914  

Bir Çocuk Kliniğinin COVID-19 Pandemi Yönetimi Deneyimleri: Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Örneği

Nalan Karaoğlan1, Aslı Çatıkoğlu2, İlker Devrim3
1Uzm. Hemşire Nalan Karaoğlan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi/ Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği/i̇zmi̇r
2Hemşire Aslı Çatıkoğlu Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi/ Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği /i̇zmi̇r
3Prof.dr.i̇lker Devrim Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi/ Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu /i̇zmi̇r

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) yeni keşfedilen bir koronavirüs türünün (SARS-CoV-2) neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19 geniş bir yelpazede görülen akut solunum yolu enfeksiyonudur. Bulaşı önlemenin ve yavaşlatmanın en iyi yolunun; SARS-CoV-2 virüsünün özellikleri, neden olduğu hastalık ve yayılım yolu hakkında iyi bilgilendirilmek olduğu varsayımından yola çıkarak, SBÜ. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği tarafından SARS-CoV-2 virüsü ile mücadelede yapılan hazırlıkların ve stratejilerin diğer hastanelerle paylaşılması amacıyla bu derleme hazırlanmıştır. Klinikte gerçekleştirilenler; fiziksel düzenlemeler, dezenfeksiyon, çalışanların mesleki enfeksiyonlardan korunmasına yönelik düzenlemeler, hasta ve refakatçiye yönelik düzenlemeler alt başlıklarında açıklanmıştır. Sonuç olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açmasının yanında sağlık hizmetlerinde birçok yeni düzenlemeye, mevcut hasta güvenliği ve enfeksiyon kontrol önlemlerine yenilerinin eklenmesine yol açmıştır. Sağlık Bakanlığının sık sık güncellediği rehberler, uluslararası literatür ve deneyimlerden yola çıkarak ekip iş birliği ile klinikte yapılan çeşitli düzenlemelerle çocuk ve ailelerine yönelik tedavi ve bakım aksatılmadan sürdürülmüştür. Çocukların ifadesiyle “robot gibi” görünen kıyafetler giyerek, çocuklarla gözlerle iletişim kurmayı başaran hemşireler bu süreçte mevcut bilgi ve donanımlarını kullanmış, bu bilgilere yenilerini eklemiştir. Bu derlemenin COVID-19 salgın sürecinde ortaya çıkan yeni bilgilerin gelecekteki uygulamalara yol göstermesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, çocuk hastanesi, çocuk hemşireliği.


COVID-19 Pandemic Management Experiences of a Pediatric Clinic: Dr. Behçet Uz Pediatrics and Surgery Training Research Hospital Infectious Diseases Clinic Example

Nalan Karaoğlan1, Aslı Çatıkoğlu2, İlker Devrim3
1Exp. Nurse Nalan Karaoğlan Behçet Uz Children
2Nurse Aslı Çatıkoğlu Behçet Uz Children
3Prof. Dr. İ̇lker Devrim Dr. Behçet Uz Children

Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus strain (SARS-CoV-2). COVID-19 is an acute respiratory infection that occurs with a wide range of symptoms. The best way to prevent and slow down infection is based on the assumption that we know the characteristics of the SARS-CoV-2 virus, the disease it causes, and the way it spreads. This review has been prepared by the Pediatric Infectious Diseases Unit of the Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital in order to share the preparations and strategies to combat the SARS-CoV-2 virus together with other hospitals. What has been prepared in the clinic (physical arrangements, disinfection, regulations for the protection of employees from occupational infections, regulations for patients and companions) is explained under subheadings. The COVID-19 epidemic, which has affected the entire world and caused many people to die, requires the establishment of many new regulations in health services, including new ones to existing patient safety and infection control measures. The treatment and care for children and their families continued without interruption, with various arrangements made in the clinic in cooperation with the team, based on the guidelines updated frequently by the Ministry of Health, international literature, and experiences. Nurses who managed to communicate with children by wearing clothes that looked “like robots” (in the words of the children) used their existing knowledge and equipment in this process and gained new knowledge. It is thought that this review will be useful in guiding future developments of new information emerging during the COVID-19 outbreak.

Keywords: COVID-19, children’s hospital, pediatric nursing.


Nalan Karaoğlan, Aslı Çatıkoğlu, İlker Devrim. COVID-19 Pandemic Management Experiences of a Pediatric Clinic: Dr. Behçet Uz Pediatrics and Surgery Training Research Hospital Infectious Diseases Clinic Example. HEAD. 2020; 17(4): 359-364

Sorumlu Yazar: Nalan Karaoğlan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.