Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık [HEAD]
HEAD. 2020; 17(2): 203-206 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.95826  

Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık

Ezgi Demirtürk Selçuk1, Havva Karadeniz2
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Erzincan, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

ÖZ
Kültür, insanın bilişsel, duyuşsal, davranışsal etkinlikleri sonucunda ortaya çıkan değerler ve kuşaktan kuşağa aktarılan davranışlardır. Kültürün, ekonomi, beslenme, meslek, cinsiyet rolleri, kişisel hijyen, giyim, aile yapısı, nüfus politikası gibi faktörler üzerinde etkisi vardır. Kültür, insanların sağlık ve hastalığa ilişkin inançlarını, değerlerini ve sosyal tutumlarını da etkiler. Çeşitli kültüre sahip olan toplumlarda evde bakım hemşireleri, bakım verdikleri hastaların kültürel özelliklerini bilmeli ve bu özellikleri dikkate alarak bakımı planlamalıdırlar. Kültürel yönden uygun bakım, kültürü anlayıp bilgili olma, klinik becerilerle bütüncül bakım verme yönünde olmalıdır. Evde bakım hemşireleri aile ya da toplumun sağlığını koruma ve sürdürmede kültürel bilgilerini kullanmak zorunda kalabilir. Kültürel uygulamalar ve manevi inançlara göre yaşamlarını sürdüren bireylere, kaliteli ve nitelikli bakım verebilmek için, hemşirelerin kültürel farkındalığa sahip olması gerekir. Hastanın kültürünün iyi anlaşılamaması, kültürel çatışmalara, iletişim bozukluklarına, sağlık bakımında eşitsizliklere, ırkçılığa, ayrımcılığa, kalıplaşmış yargılamalara neden olurken, bakımın niteliğini ve bireyin sağlığını da olumsuz yönde etkileyebilir. Bu derleme evde bakım hemşirelerinde kültürel farkındalığa dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Evde bakım hemşiresi, farkındalık, kültür


Cultural Awareness in Home Care Nurses

Ezgi Demirtürk Selçuk1, Havva Karadeniz2
1Erzincan Binali Yıldırım University Vocational School of Health Services, Erzincan, Turkey
2Department Of Public Health Nursing, Nursing Department, Faculty Of Health Sciences, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Culture is the result of cognitive, affective, behavioral activities of people and the behaviors transferred from generation to generation. Culture has an impact on factors such as economy, nutrition, occupation, gender roles, personal hygiene, clothing, family structure and population policy. Culture also affects people's beliefs, values and social attitudes about health and disease. In societies with various cultures, home care nurses should know the cultural characteristics of the patients they care for and plan their care taking these features into account. Culturally appropriate care should be to understand and understand the culture and to provide holistic care with clinical skills. Home care nurses may have to use their cultural knowledge to protect and maintain the health of the family or community. According to cultural practices and spiritual beliefs, nurses should have cultural awareness in order to provide quality and quality care to individuals who live their lives. The poor understanding of the patient's culture may lead to cultural conflicts, communication disorders, health inequalities, racism, discrimination and stereotypes, while negatively affecting the quality of care and the health of the individual. This review was made to draw attention to cultural awareness in home care nurses.

Keywords: Home care nurse, awareness, culture.


Ezgi Demirtürk Selçuk, Havva Karadeniz. Cultural Awareness in Home Care Nurses. HEAD. 2020; 17(2): 203-206

Sorumlu Yazar: Ezgi Demirtürk Selçuk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.