HEAD: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü
Substance-Use Disorders in Women and the Nurse’s Role
Yeliz Kaya, Nevin Şahin
Sayfalar 3 - 7

4.
Dismenore Yönetiminde Tamamlayıcı Tedaviler
Complementary Therapies for Dysmenorrhea Management
Dilek Coşkuner Potur, Nuran Kömürcü
Sayfalar 8 - 13

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hasta Güvenliğine İlişkin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitimin Hemşirelerin Bilgi Düzeyine Etkisi
The Effect of The Arranged Inservice Training Associated with Patient Safety on The Knowledge Levels of Nurses
Emine Kır Biçer, Yasemin Güçlüel, Aysun Neymen, Şenay Yiğit
Sayfalar 14 - 20

6.
Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi
Mothers Breastfeeding Self-Ef cacy and Success: Analysis The Effect of Education Based on Improving Breastfeeding Self-Ef cacy
Merlinda Altus Tokat, Hülya Okumuş
Sayfalar 21 - 29

DERLEME
7.
Tip 1 Diyabet Yönetimi: Bir Hemsirelik Modeli Örnegi
Type 1 Diabetes Management: Example of a Nursing Model
Çağrı Çövener, Ayşe Ferda Ocakçı
Sayfalar 30 - 37

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Pediatri Hemşirelerinin Yaşam Bulgularına Yönelik Bilgi ve Tutumları
The Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses towards Vital Signs
Hatice Yıldırım Sarı, Sibel Çevik Yöntem, Derya Demir, Nalan Karaoğlan, Sevinç Şengün Başkurt, Saniye Çimen
Sayfalar 38 - 44

9.
Delmarva Vakfı Tarafından Geliştirilen Düşme Riski Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
The Turkish Adaptation of the Fall Risk Assessment Scale Developed by the Delmarva Foundation: A Reliability and Validity Study
Devrim Eren Tekin, Nurdan Kara, Nazife Utlu Tan, Fırat Arkuran
Sayfalar 45 - 50

OLGU SUNUMU
10.
Koroner Anjiyogra Sonrası Uygulanan Kum Torbası Basısına Bağlı Olduğu Düşünülen Vazovagal Senkop Gelişen Olgu Sunumu
The Supposed Effects of Applying Sandbag Compression after a Coronary Angiography and Vasovagal Syncope: A Case Study
Derya Çınar, Nermin Olgun
Sayfalar 51 - 55 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.