HEAD: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Gebe Hemşireler İçin Riskler ve Güvenlik Önlemleri
Risks and Safety Measures for Pregnant Nurses
Kerziban Yenal, Yeter Durgun Ozan
Sayfalar 3 - 7

4.
İnfertil Çiftlerde Cinsel Fonksiyon ve İnfertilite Danışmanının Rolü
Sexual Functıon At The Infertıle Couples And Role Of Infertılıty Counselor
Semiha Aydın, Nezihe Kızılkaya Beji
Sayfalar 8 - 13

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Annelerin Emzirme Özyeterlilik Algıları İle Emzirme Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Relation Between Breastfeeding Self-Efficacy and Breastfeeding Successes of Mothers
Kerziban Yenal, Merlinda Aluş Tokat, Yeter Durgun Ozan, Özlem Çeçe, Fatma Bakılan Abalı
Sayfalar 14 - 19

6.
Diyarbakır İli Toplum Tabanlı Güvenli Annelik Uygulamasının Değerlendirilmesi
The Evaluatıon of Communıty-Based Safe Motherhood Applıcatıon Performed In Provınce of Dıyarbakır
Eylem Karakaya, Prof. Dr. Anahit Coşkun
Sayfalar 20 - 28

DERLEME
7.
Yoksulluk, Kadın Yoksulluğu ve Hemşirenin Rolü
Poverty, Women'sPovertyandRole of Nurse
Eda Yakıt, Anahit Coşkun
Sayfalar 30 - 37

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Bir Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Servisinde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri Ve Etkileyen Bazı Faktörler
Nursing Service Satisfaction Level Of Patients At Gynecology And Obstetrics Unit Of A University Hospital And Some Affecting Factors
Nilüfer Tuğut, Zehra Gölbaşı
Sayfalar 38 - 44

9.
Akdeniz bölgesindeki bir ilde üç farklı hastanenin cerrahi birimlerinde çalışan hemşirelerin iş doyumu ve etkileyen faktörler
Job satısfactıon and affectıng factors of surgıcal unıt nurses of 3 dıfferent hospıtals in a provınce in medıterranean regıon
Nilgün Mutlu Aksoy
Sayfalar 45 - 53

DERLEME
10.
Yoğun Bakım Ünitesinin Yoğun Bakım Hastası Üzerindeki Etkileri Ve Hemşirelik Bakımı
The Effect of Intensİve Care Unİts on The Crİtİcally ill Patİent and Nursİng Care
Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz
Sayfalar 56 - 60 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.