HEAD: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Değişen Babalık Rolü ve Erkek Sağlığına Etkileri
Changing Role of Fatherhood and Effects on Men's Health
Ayla Ergin, Resmiye Özdilek
Sayfalar 3 - 8

4.
Türkiye’deki Hemşirelik Dergilerinden Cinselliğe Bakış: Bir Literatür İncelemesi
View of Sexuality in Nursing Journals in Turkey: A Literature Review
Prof. Dr. Nuran Kömürcü, Doç. Dr. Nurdan Demirci, Doç. Dr. Hatice Yıldız, Arş.gör.çiğdem Gün
Sayfalar 9 - 17

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Annelerin Doğum Sonrası Sosyal Destek İhtiyaçlarının ve Alınan Desteğin Belirlenmesi
Determining Postpartum Social Support Needs of Mothers and the Support They Received
Nihan Türkoğlu, Aslı Sis Celik, Türkan Pasinlioğlu
Sayfalar 18 - 24

6.
İranlı Hemşirelerin Yaşlı Hastaların Ağrısını Değerlendirme Bilgisi
Iranian Nurses’ Knowledge of Pain Management in Elderly Patients
Hossein Rafiei, Mohammad Esmaeli Abdar, Hedayatollah Lalegani, Mohammad Hashem Reisi, Masoud Amiri, Mohammad Rahimi Madiseh, Ali Hassanpoor Dehkordi, Ali Akbari
Sayfalar 25 - 29

DERLEME
7.
Emziren Annelerde Kontrast Madde İçeren Görüntüleme Yöntemleri Kullanılabilir mi?
Can Imaging Methods Containing Contrast Agents Be Used with Breastfeeding Mothers?
Ruşen Öztürk, Gül Ertem
Sayfalar 30 - 33

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Bir Kamu Hastanesinde Hemşireler Tarafından Tutulan Yazılı Kayıtlar ve Hemşirelik Hizmetleri ile İlgisi
An Examination of the Written Records Kept by Nurses for Nursing Services in a Government Hospital
Mehtap Omaç Sönmez, Feyza Nazik, Elvan Turkol, Şükran Dağ
Sayfalar 34 - 40

9.
Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler♦
Emotional Intelligence Levels of Nursing Students and Influencing Factors
Hatice Tambağ, Metin Kaykunoğlu, Zeynep Gündüz, Yağmur Demir
Sayfalar 41 - 46

10.
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerin Mesleklerine İlişkin Güdülenme Kaynakları ve Sorunlarının İncelenmesi
Examination of Resources Motivation and Problems Profession-Related of Students who Studying in the Faculty of Health Sciences
Zeynep Karaman Özlü, Kenan Gümüş, Kübra Güngörmüş, Gülçin Avşar, Nadiye Özer
Sayfalar 47 - 53

DERLEME
11.
Ebeveynlerin Doğum Sonu Yaşadıkları Duygusal Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı
Emotionals Problems of Parents in the Postpartum Period and Nursing Care
Duygu Güleç, Oya Kavlak, Ümran Sevil
Sayfalar 54 - 60 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.