HEAD: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Emine Türkmen
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Toplumsal Açıdan Çocuk Yaşta Evlilikler Gerçeği: Hemşire Ve Ebenin Sorumluluğu
The Truth Of Child Marriage In A Social Context: Responsibility Of Nurse And Midwife
Eda Yakıt, Anahit Margirit Coşkun
Sayfalar 3 - 10

OLGU SUNUMU
4.
Başarılı Emzirme İçin Sosyal Bilişsel ve Emzirme Öz-Yeterlilik Kuramlarına Dayalı Hemşirelik Bakımı
The Nursing Care Based On Theories Of Social Cognitive And Breastfeeding Self-Efficacy For Successful Breastfeeding
Berrak Mızrak Şahin, Nebahat Özerdoğan
Sayfalar 11 - 15

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Developing Attitude Scale for Caregiver Role of the Nurses: Validity and Reliability Tests
Cem Kocak, Saniye Ayla Albayrak, Nuriye Büyükkayacı Duman
Sayfalar 16 - 21

6.
Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerinde Kilit Rolde Olan Ebe Adaylarının Güdülenmeleri Yeterli Mi? Bir Anket Çalışması
Are Midwife Candidates Who Play a Key Role in Maternal Child Health Services Motivated Well Enough? A Survey Study
Şükran Ertekin Pınar, Gülay Yıldırım, Özlem Duran, Büşra Cesur, Zehra Üstün, Elif Güler
Sayfalar 22 - 31

SERBEST KÖŞE
7.
Perinatal Hasta Güvenliğinde Hasta Teslimi: Kullanılan İletişim Teknikleri
Patient Handoff In Perinatal Patient Safety: Communication Techniques Used
Sevda Demir, Nevin Hotun Şahin
Sayfalar 32 - 37

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Hemşirelerin Cinsel Bakıma İlişkin Tutum ve İnançları
The Nurse’s Attitudes and Beliefs Towards Sexuality
Meltem Demirgöz Bal
Sayfalar 38 - 42

9.
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İş Yerinden Beklentilerinin Belirlenmesi
Identifying The Final Year Nursing Students’ Expectations From A Workplace
Saliha Koç, Aslıhan Bardak, Kıymet Yılmaz
Sayfalar 43 - 50

10.
Hemşirelik öğrencilerinin özgecilik ve empatik eğilim düzeyleri ve aralarındaki ilişki
Levels of nursing students and the relationship between altruism and empathic tendencies
Pınar Arpacı, Dilek Özmen
Sayfalar 51 - 57

SERBEST KÖŞE
11.
Meme kanseri hastalarında tedavi sonrası dönemde gelişen psikososyal sorunlar ve destekleyici hemşirelik girişimleri
Breast cancer patients’ psychosocial problems in post- treatment period and supportive nursing interventions
Işıl Işık
Sayfalar 58 - 64 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.