HEAD: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

SERBEST KÖŞE
2.
Editörden
Editörden
Emine Türkmen
Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Kanıta dayalı bakımın geliştirilmesinde Iowa Modelinin kullanımı
The use of Iowa Model on development of evıdence-based care
Pelin Palas Karaca, Nevin Şahin
doi: 10.5222/HEAD.2015.002  Sayfalar 2 - 6

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Normal Doğum Sonrası Perinenin Değerlendirilmesi
Perıneal Assesment After Normal Bırth
Derya Kaya Şenol, Ergül Aslan
doi: 10.5222/HEAD.2015.007  Sayfalar 7 - 10

5.
Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of attitudes of nursing students Towards ageism.
Birsen Altay, Tuğba Aydın
doi: 10.5222/HEAD.2015.011  Sayfalar 11 - 18

6.
Metabolik Sendromlu Kadınlarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Determining The Healthy Lifestyle Behaviours And Related Factors On Women With Metabolic Syndrome
Azime Karakoç Kumsar, Sezgi Çınar Pakyüz
doi: 10.5222/HEAD.2015.019  Sayfalar 19 - 24

SERBEST KÖŞE
7.
İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörlü Hastaların Bakımında Sosyal Bilişsel Teori’nin Kullanımı
Use of The Social Cognitive Theory in The Care of Patients With Implantable Cardioverter Defibrillators
Tuğba Yardımcı, Hatice Mert
doi: 10.5222/HEAD.2015.025  Sayfalar 25 - 31

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Ebeveyn Kontrolünün Öğrencilerin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi
Effect Of Parental Control On Students’ Perceptions of Smoking
Zehra Sözkesen, Murat Bektaş, Candan Öztürk
doi: 10.5222/HEAD.2015.032  Sayfalar 32 - 40

9.
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
The Level of Problem-Solving Skills of Health College Nursing and Midwifery Students’ and Affecting Factors
Zeliha Koç, Sevim Koyuncu, Zeynep Sağlam
doi: 10.5222/HEAD.2015.041  Sayfalar 41 - 50

10.
Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri
Nursing Students’ Leadership Orientation and Levels of Motivation
Nebahat Özdemir Özkan, Semiha Akın, Zehra Durna
doi: 10.5222/HEAD.2015.051  Sayfalar 51 - 61

11.
Fenülketonürili Çocukların Ailelerinin Yaşadıkları Güçlükler: Niteliksel Bir Çalışma
The Difficulties of Families of Children with Phenylketonuria: A Qualitative Study
Fadime Üstüner Top, Dilek Küçük Alemdar
doi: 10.5222/HEAD.2015.062  Sayfalar 62 - 68

SERBEST KÖŞE
12.
Neuman Sistemler Modelinin Hemodiyaliz Tedavisi Gören Bir Olguda Uygulanması
To Apply of Neuman Systems Model in a Case Undergoing Hemodialysis Treatment
Serap Özer, Serap Gökçe
doi: 10.5222/HEAD.2015.069  Sayfalar 69 - 77 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.