HEAD: 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

SERBEST KÖŞE
2.
Doğal Doğumdan Sonra Doğal Emzirmenin Üç Bileşeni: Memeye Emekleme, Kanguru Bakımı, Biyolojik Beslenme
After Natural Birth, Three Components of Natural Breastfeeding: Breast Crawl, Kangaroo Mother Care, Biological Nurtuting
Güliz Onat
doi: 10.5222/HEAD.2015.078  Sayfalar 78 - 84

3.
Yüksek Riskli Gebelerin Yaşadığı Stresörler ve Stresle Baş Etme Yöntemleri
Stress in High-Risk Pregnancies and Coping Methods
Zeynep Ölçer, Ümran Oskay
doi: 10.5222/HEAD.2015.085  Sayfalar 85 - 92

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Kanser Tanısı ve Sonrası Yaşananlar: Kalitatif Bir Çalışma
Cancer Dıagnosıs And After Experiences: A Qualıtatıve Study
Arzu Gemalmaz, Gülçin Avşar
doi: 10.5222/HEAD.2015.093  Sayfalar 93 - 98

5.
Kadin Doğum Kliniklerinde Çalişan Hemşirelerin Yaptiklari İlaç Hatalari Ve Etkileyen Faktörler
The Medication Errors of Nurses Working in Obstetrics and Gynecology Clinics and Reletad Factors
Derya Yüksel Koçak, Şengül Yaman
doi: 10.5222/HEAD.2015.099  Sayfalar 99 - 104

6.
Akut gastroenterit tanısıyla hastaneye yatan süt çocuklarının annelerine verilen eğitimin bilgi ve uygulamalarına etkisinin belirlenmesi
Determining the Effects of Education on a Mother’s Knowledge Level for Infants with Acute Gastroenteritis
Mesude Duman, Meliha Atalay
doi: 10.5222/HEAD.2015.105  Sayfalar 105 - 112

7.
Kalp Yetmezliği Olan Hastaların Uyku Kalitesi ve İlişkili Etmenlerin İncelenmesi
Examination Of Heart Failure Patient’s Sleep Quality And Relating Factors
Serap Gökçe, Hatice Mert
doi: 10.5222/HEAD.2015.113  Sayfalar 113 - 120

SERBEST KÖŞE
8.
Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı ve Simülasyon Tipleri
Use of Simulation in Nursing Education and Simulation Types
Aylin Durmaz Edeer, Aklime Dicle
doi: 10.5222/HEAD.2015.121  Sayfalar 121 - 125

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
İnfertil Kadınların İnfertiliye Bağlı Yaşadıkları Stresi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determination of Factors Having Effect on Stress of Infertile Women due to Infertility
Aysel Karaca, Gül Ünsal
doi: 10.5222/HEAD.2015.126  Sayfalar 126 - 132

10.
Zonguldak İl Merkezi Kamu Hastaneleri’nde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Mobbing ve Tükenmişlik Düzeylerinin ve Bunları Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Mobbing and Burnout Levels and Affecting Factors of Midwives and Nurses Working in Zonguldak Province Public Hospitals
Hülya Kulakçı, Tülay Ayyıldız, Funda Veren, Nihal Kalıncı, Aysel Topan
doi: 10.5222/HEAD.2015.133  Sayfalar 133 - 141

11.
Prematüre Bebek Konfor Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği
The Reliability and Validity of the Premature Infant Comfort Scale’s Turkish
Dilek Küçük Alemdar, Fatma Güdücü Tüfekci
doi: 10.5222/HEAD.2015.142  Sayfalar 142 - 148

SERBEST KÖŞE
12.
Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Uygulanan Çocuğun Hemşirelik Bakımı (Olgu Analizi)
Nursing Care for a Child Who Underwent Extracorporeal Membrane Oxygenation (Case Report)
Duygu Sönmez Düzkaya, Tülay Yakut, Gülçin Bozkurt
doi: 10.5222/HEAD.2015.149  Sayfalar 149 - 155 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.