HEAD: 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
1.
Editör'ün kaleminden
Editorial

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

SERBEST KÖŞE
3.
Yoğun Bakım Hastalarında Uyku ve Hemşirenin Rolü
Intensıve Care Patıents Sleep and Nursing Role
Yasemin Uslu, Fatma Demir Korkmaz
doi: 10.5222/HEAD.2015.156  Sayfalar 156 - 161

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Türkiye’de Ağrıya Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Konusundaki Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi
Theses Examination of Nursing About Complementary and Alternative Medicine Practice for Pain in Turkey
Sevda Korkut Bayındır, Gülsüm Nihal Çürük
doi: 10.5222/HEAD.2015.162  Sayfalar 162 - 169

5.
Vajinal Doğumda Verilen Oksitosin İndüksiyonun Emzirmeye Etkisi: Literatür İncelemesi
The Effect of Oxytocin Induction Given During Vaginal Birth on Breastfeeding Results: Literature Review
Çiler Yeygel Özcan, Merlinda Aluş Tokat
doi: 10.5222/HEAD.2015.170  Sayfalar 170 - 174

6.
Yabancı Hemşire İstihdamına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of Attitudes Towards Employment of Foreign Nurses Scale
Feride Eşkin Bacaksız, Arzu Kader Harmancı Seren, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/HEAD.2015.175  Sayfalar 175 - 181

7.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan annelerin gereksinimlerinin belirlenmesi
The identifying the needs of the mothers whose babies were admitted to neonatal intensive care unit
Sibel Küçükoğlu, Aynur Aytekin, Naciye Funda Gülhaş
doi: 10.5222/HEAD.2015.182  Sayfalar 182 - 188

SERBEST KÖŞE
8.
Non- Sitotoksik İlaçlarda Extravazasyon Yönetimi
Extravasation Management of Non-Cytotoxic Medications
Selma Atay, Dilek Çukurlu, Selcen Demirtaş
doi: 10.5222/HEAD.2015.189  Sayfalar 189 - 194

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Hastanelerde Kimlik Tanımlayıcı Bileklik Kullanımına İlişkin Uygulamaların ve Hasta Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of Applications Related to Using Identity Wristbands in Hospitals and Patients’ Opinions
Öznur Gürlek, Nurhan Aytuğ Kanber, Leyla Khorshid
doi: 10.5222/HEAD.2015.195  Sayfalar 195 - 203

10.
Hemşirelerin Verdiği Taburculuk Eğitimi ile Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Nursing Discharge Education Given By The Nurse With Patient Education Needs
Serap Yalçın, Yadigar Arpa, Ayşe Cengiz, Suna Doğan
doi: 10.5222/HEAD.2015.204  Sayfalar 204 - 209

11.
Hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
Examination of the tendency of nurses to make medical errors and the affecting factors
Zümrüt Akgün Şahin, Funda Kardaş Özdemir
doi: 10.5222/HEAD.2015.210  Sayfalar 210 - 214

12.
Hemşirelerin Görevlerini Bilme, Benimseme ve Yerine Getirme Durumları: İzmir Örneği
The Situation of the Nurse's Knowing, Adopting and Fulfilling Their Responsibilities: İzmir Sample
Esma Güney Kızıl, Seçil Beyece İncazlı, Sevil Erken, Fatma Güntürkün, Behzat Özkan
doi: 10.5222/HEAD.2015.215  Sayfalar 215 - 223

SERBEST KÖŞE
13.
Hemşirelik Modeli ve Bakım: Primer Beyin Tümörlü Hastaların Roy'un Uyum Modeli ile Değerlendirilmesi
Nursing Model and Care: Evaluation with the Roy Adaptation Model of Patients with Primary Brain Tumor
Altun Baksi Şimşek, Aklime Dicle
doi: 10.5222/HEAD.2015.224  Sayfalar 224 - 232 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.