HEAD: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Editör'ün kaleminden
Editorial

Sayfa I

2.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

SERBEST KÖŞE
3.
Hastanelerde Personel Giyimi, Kişisel Görünüm Politikaları ve Hasta Bakımına Etkisi
Staff Dress and Personal Appearance Policies and Their Effects on Patient Care in Hospitals
Neslihan Şebnem Çakın, Saliha Koç
doi: 10.5222/HEAD.2016.163  Sayfalar 163 - 169

4.
Yenidoğan Hemşireliğinde Etik
Ethics in Newborn Nursing
Öznur Tosun, Türkan Kadiroğlu
doi: 10.5222/HEAD.2016.170  Sayfalar 170 - 173

5.
Guillain Barre Sendromlu Hastanın Yönetiminde Hemşirenin Rolü: Olgu Sunumu
The Role of Nurses in the Disease Management of Patients with Guillain Barre Syndrome: a Case Study
İlknur Özkan, Cansu Polat, Serkan Demir
doi: 10.5222/HEAD.2016.174  Sayfalar 174 - 178

6.
“Osteoporozu Önlemede Teori Temelli Eğitim Programı” Uygulanan Araştırmalar: Teori, Eğitim, Değişim
Research on Theory-Based Education Programs for the Prevention of Osteoporosis: Theory, Education, and Change
Aslı Kalkım, Şafak Dağhan
doi: 10.5222/HEAD.2016.179  Sayfalar 179 - 186

7.
Niemann Pick Tip C Hastalığı Olan Bir Çocuğun Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care for a Child with Niemann-Pick Type C Disease: Case Report
Dilek Konuk Şener, Sevda Özdinçer Arslan, Reyhan Efe
doi: 10.5222/HEAD.2016.187  Sayfalar 187 - 195

8.
Metabolik Sendrom Yönetiminde Hemşirenin Sorumlulukları
Responsibilities of Nurses in Metabolic Syndrome Management
Ayla Demirtaş, Nalan Akbayrak
doi: 10.5222/HEAD.2016.196  Sayfalar 196 - 201

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Öğrenci Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Algıları
Nursing Students’ Perceptions about Spirituality and Spiritual Care
Sevecen Çelik İnce, Latife Utaş Akhan
doi: 10.5222/HEAD.2016.202  Sayfalar 202 - 208

10.
Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeğinin (Iowa) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Translation and Validation of the Iowa Infant Feeding Attitude Scale into Turkish
Aysun Eksioğlu, Yeşim Yeşil, Esin Çeber Turfan
doi: 10.5222/HEAD.2016.209  Sayfalar 209 - 215

11.
Kanser Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
Evaluation of Care Burden and Quality of Life among Family Caregivers of Patıents with Cancer
Emel Yıldız, Özden Dedeli, Sezgi Çınar Pakyüz
doi: 10.5222/HEAD.2016.216  Sayfalar 216 - 225

12.
Elli Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Bazı Sosyodemografik Özellikleri, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlık İnançlarının Kolon Kanserine İlişkin Tarama Davranışlarına Etkisi
Some Sociodemographic Characteristics, Healthy Lifestyle Behaviors and Health Beliefs of Individuals Aged 50 and over Effect on Screening Behaviors of Colon Cancer
Medine Yılmaz, Feyza Dereli, Gülçin Yelten
doi: 10.5222/HEAD.2016.226  Sayfalar 226 - 234

13.
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri
The Views of Nursing Students on Distance Education
Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya
doi: 10.5222/HEAD.2016.235  Sayfalar 235 - 243

SERBEST KÖŞE
14.
Aile Sağlığı Merkezinde Eleman Değil Hemşire Olmak
Being a Nurse Instead of Personnel in a Family Health Center
Ayşe Sezer Balcı, Saime Erol
doi: 10.5222/HEAD.2016.244  Sayfalar 244 - 249

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Tutumunun Belirlenmesi
Eating Behaviors of Nursing Students
Seval Ağaçdiken Alkan, Afitap Özdelikara, Nuran Mumcu Boğa
doi: 10.5222/HEAD.2016.250  Sayfalar 250 - 257

16.
5 Yaş Altı Çocuğa Sahip Annelerin Ateş Yönetimine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
Knowledge and Practice in Fever Management of Mothers with Children Under the Age of Five
Nazan Gürarslan Baş, Gülnaz Karatay, Mahmut Karatay
doi: 10.5222/HEAD.2016.258  Sayfalar 258 - 263

17.
Hemsirelik Ögrencilerinin Hasta Yakınları ve Ebeveynlerin Agrılı Islemler ve Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sırasında Hastanın Yanında Bulunmalarına Iliskin Görüslerinin Incelenmesi
An Investigation of Nursing Students’ Views about the Presence of Family Members and Parents During Painful Procedures and Cardiopulmonary Resuscitation
Handan Boztepe, Sevil Çınar, Nurcan Ertuğ
doi: 10.5222/HEAD.2016.264  Sayfalar 264 - 271

SERBEST KÖŞE
18.
Postpartum Perineal Travmanın Önlenmesi ve Yönetimine İlişkin Güncel Yaklaşımlar
Current Approaches to the Prevention and Management of Postpartum Perineal Trauma
Hülya Erbaba, Gül Pınar
doi: 10.5222/HEAD.2016.272  Sayfalar 272 - 281 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.