HEAD: 14 (2)
Cilt: 14  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (209 kere görüntülendi)

2.
Editör'ün kaleminden
Editorial

Sayfa II (186 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Hastanede Çalışan Hemşirelerde Bağlamsal Performans Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenirliği
The Contextual Performance Scale for Nurses Who Work at Hospitals: Validity and Reliability
Manar Aslan, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/HEAD.2017.104  Sayfalar 104 - 111 (459 kere görüntülendi)

4.
Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları İle Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analyzing the Correlation Between the Attitudes of Nursing Students Towards Using Computers in Health Care and Clinical Decision Making Skills
Nurten Özen, İlknur Yazıcıoğlu, Fatma İlknur Çınar
doi: 10.5222/HEAD.2017.112  Sayfalar 112 - 118 (494 kere görüntülendi)

5.
Profesyonel Sosyalizasyon Teorisine Temellendirilen Psikoegitim Programının Hemsirelik Ögrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi
The Effect of a Psychoeducational Program Grounded in the Professional Socialization Theory on the Social Skill Levels of Nursing Students
Hatice Öner Altıok, Besti Üstün
doi: 10.5222/HEAD.2017.119  Sayfalar 119 - 126 (298 kere görüntülendi)

6.
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Hemşirelerin Kurumdan Ayrılmayı İsteme Nedenlerinin İncelenmesi
Investigating Reasons Of Nurses’ Requests For Leaving Their Institution In An Educational Research Hospital
Sema Koçaşlı, Dilek Aktaş, Keziban Avcı
doi: 10.5222/HEAD.2017.127  Sayfalar 127 - 130 (495 kere görüntülendi)

7.
Klinik Hemşirelerinin Kişiler Arası Duyarlılıkları İle İlişkili Faktörler
Interpersonal Sensitivity of Clinical Nurses and Related Factors
Adeviye Aydın, Duygu Hiçdurmaz
doi: 10.5222/HEAD.2017.131  Sayfalar 131 - 138 (282 kere görüntülendi)

8.
Yatan Hastaların Nutrisyonel Değerlendirme ve Desteğine Yönelik Hemşirelerin Görüşleri
The Views of Nurses On Nutritional Assessment And Nutritional Support of Hospitalized Patients
Dilek Kara Yılmaz, Pınar Sarkut, Fatma Düzgün, Cemile Kuzu, Sadık Kılıçturgay
doi: 10.5222/HEAD.2017.139  Sayfalar 139 - 143 (691 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Pediatri Hemsireliğinde Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımlarının Önemi
The Importance of Complementary Health Approaches in Pediatric Nursing
Vildan Cırık, Emine Efe
doi: 10.5222/HEAD.2017.144  Sayfalar 144 - 149 (669 kere görüntülendi)

10.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Gürültü
Noise In The Neonatal Intensive Care Units
Müjde Çalıkuşu İncekar, Serap Balcı
doi: 10.5222/HEAD.2017.150  Sayfalar 150 - 154 (612 kere görüntülendi)

11.
Akut Miyeloid Lösemi Tanısı Alan Yaşlı Hastanın Bakımı: Bir Olgu Sunumu
Caring an Elderly Patient with Acute Myeloid Leukemia: A Case Study
Özgül Erol, Lale Yacan
doi: 10.5222/HEAD.2017.155  Sayfalar 155 - 160 (481 kere görüntülendi)

12.
Bulut Bilişim ve Sağlık Bakımı
Cloud Computing and Health Care
Nuray Turan, Hatice Kaya
doi: 10.5222/HEAD.2017.161  Sayfalar 161 - 166 (457 kere görüntülendi)

13.
Ten Tene Temasın Anne-Preterm Bebek Üzerine Etkileri: Sistematik İnceleme
Effects of Skin to Skin Contact on Maternal-Preterm Infant: Systematic Analysis
Endam Çetinkaya, Gül Ertem
doi: 10.5222/HEAD.2017.167  Sayfalar 167 - 175 (932 kere görüntülendi) 
Copyright © 2013
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.