HEAD: 14 (3)
Cilt: 14  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Editör'ün kaleminden
Editorial

Sayfa II

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Kanserli Hastaya Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükleri ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler
The Relation Between Anger Expression Styles and Caretaking Burden of Family Members of Cancer Patients and Affecting Factors
Mükerrem Kabataş Yıldız, Mine Ekinci
doi: 10.5222/HEAD.2017.176  Sayfalar 176 - 184

4.
Okul Çağı Çocuklarının Akran Zorbalığı Durumları ile Atılganlık Düzeyleri ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
An Investigation of Peer Bullying and Assertiveness Levels among School-Aged Children and Related Factors
Sultan Ayaz Alkaya, Fatma Avşar
doi: 10.5222/HEAD.2017.185  Sayfalar 185 - 191

5.
Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Profilleri ve Yenilikçiliğin Önündeki Engellerin İncelenmesi
Investigating the Individual Innovativeness Profiles and Barriers to Innovativeness in Undergraduate Nursing Students
Nurcan Ertuğ, Haydar Kaya
doi: 10.5222/HEAD.2017.192  Sayfalar 192 - 197

6.
Virginia Üniversitesi Çocuk/Ergen Düşük Kan Şekeri Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
The University of Virginia Child/Teen Low Blood Sugar Survey: Turkish Validity and Reliability Study
Şükriye Şahin, Çağrı Çövener Özçelik
doi: 10.5222/HEAD.2017.198  Sayfalar 198 - 203

7.
Gebelikte Aile İçi Şiddet, Depresyon ve Anksiyete
Domestic Violence, Depression and Anxiety During Pregnancy
Sevil Sahin, Kevser İlçioğlu, Alaattin Unsal
doi: 10.5222/HEAD.2017.204  Sayfalar 204 - 211

DERLEME
8.
Onkolojide Genetik Gelişmeler ve Hemşirenin Rollerine Etkisi
Genetic Advances in Oncology and the Effects on Nursing Roles
Şeyma İnciser Paşalak, Memnun Seven
doi: 10.5222/HEAD.2017.212  Sayfalar 212 - 217

9.
Yeniden Ameliyat Olma (Reoperasyon) ve Hemşirelik Bakımı
Reoperation and Nursing Care
Aydanur Aydin, Dilek Çilingir
doi: 10.5222/HEAD.2017.218  Sayfalar 218 - 222

10.
Mukozite Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalar
Evidence-Based Practices for Mucositis
Ezgi Mutluay Yayla
doi: 10.5222/HEAD.2017.223  Sayfalar 223 - 227

11.
Düşük Yapan Kadınların Bakımında Swanson Bakım Kuramı
Swanson’s Theory of Caring in the Care of Miscarriage
Pelin Palas Karaca, Ümran Yeşiltepe Oskay
doi: 10.5222/HEAD.2017.228  Sayfalar 228 - 232

12.
Hemşireler için Harekete Geçme Zamanı: Kanıta Dayalı Uygulamalardan Bakım Paketlerine
Time for Nurses to Make the Move: From Evidence Based Practice to Care Bundle
Bahar Candaş, Ayla Gürsoy
doi: 10.5222/HEAD.2017.233  Sayfalar 233 - 238 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.