HEAD: 14 (4)
Cilt: 14  Sayı: 4 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

SERBEST KÖŞE
2.
Editörün Kaleminden
Editörün Kaleminden
Aygül Akyüz
Sayfa II

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Toplumumuzda Kemik İliği Nakli Hastalarının Öncelikli Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Determination Of Prior Educational Needs Of Bone Marrow Transplantation Recipients İn Our Society
Seçkin Erdal, Şerife Koçubaba, Kübra Çıtlak, Günay Boz, Serap Bostancı, Ebru Koç, Fatma Bilgin, Rahime Ören, Hüseyin Saffet Beköz, Gülbeyaz Can
doi: 10.5222/HEAD.2017.239  Sayfalar 239 - 245

4.
Hemşirelerin Medikal Kalibrasyon Ölçümleri Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri
The Knowledge and Views of Nurses about Medical Calibration Measurements
Mana Sezdi, Gülay Altay Güneş
doi: 10.5222/HEAD.2017.246  Sayfalar 246 - 253

5.
Hemşirelerde Ekip Çalışması ve Motivasyon Arasındaki İliskinin ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluating the Relationship between Teamwork and Motivation in Nurses and Affecting Factors
Ayşe Çelik, Anita Karaca
doi: 10.5222/HEAD.2017.254  Sayfalar 254 - 263

6.
Özel Bakım Merkezlerinde Çalışan Bakım Elemanlarına Verilen Psikoeğitimin Şizofreniye Yönelik Bilgi, Tutum ve Yaklaşımlarına Etkisi*
The Effects of Psychoeducation Given to Care Staff in Private Care Centers on their Knowledge, Attitudes, and Approaches about Schizophrenia
Burcu Demir Gökmen, Ayşe Okanlı
doi: 10.5222/HEAD.2017.264  Sayfalar 264 - 274

7.
Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Emotional Intelligence Levels of Nursing Students and Affecting Factors
Hulya Fırat Kılıç, Serpil Çağlıyan, Gülten Sucu Dağ
doi: 10.5222/HEAD.2017.275  Sayfalar 275 - 282

DERLEME
8.
Florence Nightingale’in Işığında Cerrahi Hemşiresinin Evde Bakım Rolü
The Role of Surgical Nurses in Home Care in the Light of Florence Nightingale
Kübra Yılmaz Şenyüz, Sema Koçaşlı, Emine Tuğba Topçu
doi: 10.5222/HEAD.2017.283  Sayfalar 283 - 286

9.
Hemşirelik, Estetik ve Sanat
Nursing, Aesthetic and Art
Leyla Muslu, Süheyla Altuğ Özsoy
doi: 10.5222/HEAD.2017.287  Sayfalar 287 - 291

10.
Uyum Bozukluğu ve Hemşirelik Yaklaşımı
Adjustment Disorder and Nursing Approach
Emine Öksüz, Sevinç Mersin
doi: 10.5222/HEAD.2017.292  Sayfalar 292 - 297

11.
Jinekolojik Kanser Hastalarında Psiko-sosyal Yaklaşım
Psychosocial Approach of Gynecological Cancer Patients
Aslı Eker, Ergül Aslan
doi: 10.5222/HEAD.2017.298  Sayfalar 298 - 303

12.
Kanser Tedavisine Bağlı Gelişen Oral Mukozit Yönetiminde Kanıt Temelli Tamamlayıcı Tedaviler
Complementary Therapies in the Management of Induced Oral Mucositis during Cancer Treatment
Nur İzgü
doi: 10.5222/HEAD.2017.304  Sayfalar 304 - 310 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.