HEAD: 15 (1)
Cilt: 15  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
İçindekiler
Contents

Sayfa I

2.
Editörün kaleminden
Editorial

Sayfa II

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Yaşlılarda Mobilite ve Düşme Davranışları: Bir Huzurevi Çalışması
Mobility and Fall Behavioral in Elderly: A Study of Nursing Home
Canan Birimoglu Okuyan, Naile Bilgili
doi: 10.5222/HEAD.2018.001  Sayfalar 1 - 8

4.
İntörn hemşirelik öğrencilerinin proaktif kişilik özelliği ile çatışma çözme yaklaşımı arasındaki ilişkinin incelenmesi
The investigation of relationship between proactive personality features and approach to conflict resolution in the interns of nursing students
Öznur Kavaklı
doi: 10.5222/HEAD.2018.009  Sayfalar 9 - 15

5.
Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimlerine İlişkin Algıladığı Stres ve Stresle Başetme Davranışlarının İncelenmesi
Investigation of Nursing Students’ Perception of Stress and Coping Behaviours of Stress Regarding Education
Eda Ergin, Kıvan Çevik, Sevgi Pakiş Çetin
doi: 10.5222/HEAD.2018.016  Sayfalar 16 - 22

6.
Hemşire Yardımcılığı Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Hemşire Yardımcısının Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Görüşleri *
Opinions of Students Who Have Been Studying on Assistant Nursery Program About Duties and Responsibilities of Assistant Nurses
Nihal Ünaldı Baydın, Hanife Tiryaki Şen, Handan Alan, Feride Taşkın Yılmaz, Duygu Özcan
doi: 10.5222/HEAD.2018.023  Sayfalar 23 - 29

7.
Türkiye’de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirmesi
Development of Healthy Work Environment Standards for Nurses in Turkey
Gülseren Kocaman, Havva Arslan Yürümezoğlu, Sevil Uncu, Emine Türkmen, Nilgün Göktepe, Şeyda Seren İntepeler
doi: 10.5222/HEAD.2018.030  Sayfalar 30 - 38

DERLEME
8.
İlaç Uygulamaları İçin Farklı Bir Yol: İntraosseöz Ulaşım ve İnfüzyon
A Different Route For Drug Application: Intraosseous Access and Infusion
Perihan Şimşek, Şule Bıyık Bayram, Ayla Gürsoy
doi: 10.5222/HEAD.2018.040  Sayfalar 40 - 44

9.
Otizm spektrum bozukluğu ve hemşirelik yaklaşımı
Autism spectrum disorder and nursing approach
Şadiye Dur, Birsen Mutlu
doi: 10.5222/HEAD.2018.045  Sayfalar 45 - 50

10.
Kök Hücre Transplantasyonu Uygulanan Hastalarda Oral Mukozite Yönelik Çalışmaların Gözden Geçirilmesi
Review of Oral Mucositis Studies in Post Stem Cell Transplant Patients
Dilek Yıldırım, Dilek Baykal, Gülbeyaz Can
doi: 10.5222/HEAD.2018.051  Sayfalar 51 - 56

11.
Acil Hemşirelik Hizmetlerinde Etik
Nursing Ethics at Emergency Department
Ali Kamil Bayraktar, Sibel Karaca Sivrikaya
doi: 10.5222/HEAD.2018.057  Sayfalar 57 - 62 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.