HEAD: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Editörün kaleminden
Editorial

Sayfa II

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Tip 2 Diyabetli Bireylerde Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki
The Association Between Healthy Lifestyle Behaviors and Level of Knowledge About Cardiovascular Disease Risk Factors in People With Type 2 Diabetes
Feride Taşkın Yılmaz, Azime Karakoç Kumsar, Selda Çelik
doi: 10.5222/HEAD.2018.063  Sayfalar 63 - 70

4.
Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun İncelenmesi
Examining Burnout and Job Satisfaction of Nurses Working in Pediatric Units
Tuğçe Torun, Hicran Çavuşoğlu
doi: 10.5222/HEAD.2018.071  Sayfalar 71 - 80

5.
Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalarin Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri
Patients’ Satisfaction with the Nursing Services in a University Hospital
Handan Alan
doi: 10.5222/HEAD.2018.081  Sayfalar 81 - 87

6.
Kanser Hastalarının Ağrı İçin Kullandıkları Non- Farmakolojik Yöntemler
Non-Pharmacological Methods Used by Cancer Patients for Pain
Fatma Genç, Çiğdem Köçkar, Fatma Mutlu, Mehtap Buğdaycı
doi: 10.5222/HEAD.2018.088  Sayfalar 88 - 93

7.
İntrapartum Oksitosin İndüksiyonunun Doğum Ağrısı ve Doğum Korkusu Üzerine Etkileri
Effects of Intrapartum Oxytocin Induction on the Labor Pain and Fear of Labor
Gözde Gökçe İsbir, Betül Topcu
doi: 10.5222/HEAD.2018.094  Sayfalar 94 - 98

8.
Hekim ve Hemşirelerin Klinik Liderlik Algılarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Examination of Physicians and Nurses’ Clinical Leadership Perceptions in Terms of Socio-Demographic Variables
Özlem Özer, Fatih Budak, Sibel Şentürk, Çiğdem Gün
doi: 10.5222/HEAD.2018.099  Sayfalar 99 - 105

9.
Türkiye’de Hemşirelik Dergilerinde Yayınlanan Sistematik Derlemelerin Raporlama Özellikleri
Reporting Characteristics of Systematic Reviews Published in Nursing Journals in Turkey
Nursen Nahcivan, Kübra İncirkuş
doi: 10.5222/HEAD.2018.106  Sayfalar 106 - 116

DERLEME
10.
Egzersiz Alışkanlığına İlişkin Değişim Aşamaları Kavram Analizi
Concept Analysis: The Stages of Change Regardıng Exercise Habits
Yasemin Gümüş Şekerci
doi: 10.5222/HEAD.2018.117  Sayfalar 117 - 122

11.
Kanser Tarama Programlarına Katılımı Artırmada Bir Sağlık Davranış Değişim Modeli: Precede-Proceed
A Health Behavior Change Model In Increasing Participation In Cancer Screening Programs: Precede-Proceed
Ayla Tuzcu, Adem Sümen, Yasemin Demir Avcı
doi: 10.5222/HEAD.2018.123  Sayfalar 123 - 130

12.
Psikiyatri Hemşireliği Uygulamasına Bir Örnek: Damgalamayla Mücadele Eğitim Programı
Example of Psychiatric Nursing Practice: Antistigma Education Program
Besti Üstün, Figen Şengün İnan
doi: 10.5222/HEAD.2018.131  Sayfalar 131 - 135

13.
Göç Olgusunun Ergen Ruh Sağlığına Etkisi
The Effect of Migration Phenomenon on Adolescent Mental Health
Yunus Kaya, Duygu Hiçdurmaz
doi: 10.5222/HEAD.2018.136  Sayfalar 136 - 141 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.