HEAD: 16 (1)
Cilt: 16  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörün kaleminden
Editorial

Sayfa III

4.
VKV
VKV

Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Ameliyathane Hemşirelerinde Kas İskelet Sistemi Ağrılarının İncelenmesi
Examination of Musculoskeletal Pain in Operating Room Nurses
Didem Kandemir, Ahmet Karaman, Gülay Altun Uğraş, Seher Deniz Öztekin
doi: 10.5222/HEAD.2019.001  Sayfalar 1 - 7

6.
Hastaneden Eve Uzanan Yolda CABG Hastalarının Bakım Gereksinimleri ve Bakım Bağımlılığı
The Care Needs and Care Dependency of Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Patients After Hospital Discharge
Aydanur Aydin, Ayla Gürsoy
doi: 10.5222/HEAD.2019.008  Sayfalar 8 - 14

7.
Disiplinlerarası Eğitim Algısı Ölçeğinin (DEAÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Interdisciplinary Education Perception Scale: Validity and Reliability Studies
Füsun Terzioğlu, Demet Aktaş, Nurcan Ertuğ, Handan Boztepe
doi: 10.5222/HEAD.2019.015  Sayfalar 15 - 20

8.
İnfertilite Tedavisi Sırasında Kadınların Algıladıkları Bakım Davranışları Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determination of the Caring Behaviors and Affecting Factors Women Perceived During Infertility Treatment
Nisa Gülpınar, Sibel Başkaya, Ziya Yeşilbudak, İlkay Boz
doi: 10.5222/HEAD.2019.021  Sayfalar 21 - 26

9.
Üniversite Öğrencileri İçin Obezite Önleme Programı: Randomize Kontrollü Çalışma Protokolü
Obesity Intervention Program for University Students: A Randomized Controlled Trial Protocol
Tuba Özaydın, Belgin Akın
doi: 10.5222/HEAD.2019.027  Sayfalar 27 - 32

10.
Hemşirelerin El Yıkama Alışkanlıklarına İlişkin Görüşleri ve El Hijyeni Uyum Oranlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Nurses’ Views about Hand Washing Habits and Hand Hygiene Compliance Rates
Mete Kağan Karaoğlu, Semiha Akın
doi: 10.5222/HEAD.2019.033  Sayfalar 33 - 40

DERLEME
11.
Abdominoplastide Hemşirelik Bakımı
Nursing Care in Abdominoplasty
Zühal Erdoğan, Hülya Bulut
doi: 10.5222/HEAD.2019.041  Sayfalar 41 - 47

12.
Delfi uzlaşı tekniğinin hemşirelikte kullanımı
The usage of Delphi consensus technique in nursing
Seher Yurt, Hasibe Kadıoğlu
doi: 10.5222/HEAD.2019.048  Sayfalar 48 - 53

13.
Hemşirelerin Gözünden Fiziksel İstismar: İpucu Bulguları Nasıl Tanırız?
View of Nurses Physical Abuse: How Do We Know Clue Findings?
Zeynep Erkut, Duygu Gözen
doi: 10.5222/HEAD.2019.054  Sayfalar 54 - 59

14.
Toplum Sağlığını Arttırmada Yeni Bir Hizmet Modeli: Prekonsepsiyonel Bakım ve Hemşirenin Rolü
A New Service Model To Increase Community Health: Preconceptional Care And The Nurse's Role
Ahu Aksoy, Duygu Vefikuluçay Yılmaz
doi: 10.5222/HEAD.2019.060  Sayfalar 60 - 67

15.
İnfertil Çiftlerde Çift Uyumu ve Yaşam Kalitesinin Önemi
The Importance of Dyadic Adjustment and Quality of Life in Infertile Couples
Fatma Zeren, Elif Gürsoy
doi: 10.5222/HEAD.2019.068  Sayfalar 68 - 72

16.
Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği’nin Tarihsel Gelişim Süreci: Türkiye Örneği
Historical Development of Ostomy and Wound Care Nursing: Turkey Sample
Deniz Öztürk, Ayişe Karadağ
doi: 10.5222/HEAD.2019.073  Sayfalar 73 - 78 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.