HEAD: 16 (2)
Cilt: 16  Sayı: 2 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörün kaleminden
Editorial

Sayfa III

4.
VKV
VKV

Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Obezite Önyargı Düzeyine Etkisi
The Effect of Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing Students on Obesity Prejudice Level
Kadriye Sayın Kasar, Asiye Akyol
doi: 10.5222/HEAD.2019.079  Sayfalar 79 - 86

6.
Karar Vermede Çatışma ve Karardan Emin Olma Ölçeklerinin Türk Toplumuna Uyarlanması
Adaptation of the Decisional Conflict Scale and Sure Tool into Turkish Society
İlknur Yeşilçınar, Gülten Güvenç
doi: 10.5222/HEAD.2019.087  Sayfalar 87 - 95

7.
Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Hastaların Sağlık Okuryazarlığı ve Tedavi Uyumu Arasındaki İlişki
Relationship Between Health Literacy and Compliance with the Treatment Among Individuals with Type 2 Diabetes Mellitus
Ece Özonuk, Medine Yılmaz
doi: 10.5222/HEAD.2019.096  Sayfalar 96 - 103

8.
İnkontinansa Bağlı Dermatit ve Şiddeti Aracı’nın Türkçeye Uyarlanması ve Geçerlilik ve Gözlemciler Arası Doğrulama Yüzdesi Çalışması
Turkish Adaptation and Validity and Verification Percentages Study of the Incontinence-Associated Dermatitis and It's Severity Instrument
Pınar Avşar, Şenay Gül, Ayişe Karadağ
doi: 10.5222/HEAD.2019.104  Sayfalar 104 - 111

9.
Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Babalarda Ebeveyn Öz Yeterliliği, Algılanan Sosyal Destek ve Aile Yükü İlişkisi
The Relationship Between Parental Self-efficacy, Perceived Social Support and Family Burden on Fathers of Children with Intellectual Disability
Ayşe Karlıoğlu, Hatice Yıldırım Sarı
doi: 10.5222/HEAD.2019.112  Sayfalar 112 - 118

10.
Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Individualized Care Perceptions and Moral Sensitivity Levels of Nursing Students
Pınar Doğan, Merve Tarhan, Ahu Kürklü
doi: 10.5222/HEAD.2019.119  Sayfalar 119 - 124

11.
Gebelerde Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
Perceived Level of Social Support among Pregnant Women and Affecting Factors
Merve Kanığ, Kafiye Eroğlu
doi: 10.5222/HEAD.2019.125  Sayfalar 125 - 133

DERLEME
12.
Kritik Konjenital Kalp Hastalıklarının Tanımlanmasında Pulse Oksimetrenin Kullanılması ve Ebe-Hemşirenin Rolü
The Use of Pulse Oximetry in Defining Critical Congenital Heart Diseases and the Role of Midwife-Nurse
Gülümser Dolgun
doi: 10.5222/HEAD.2019.134  Sayfalar 134 - 138

13.
Bariatrik Cerrahi Komplikasyonları ve Hemşirelik Bakımı
Complications of Bariatric Surgery and Nursing Care
Betül Güven
doi: 10.5222/HEAD.2019.139  Sayfalar 139 - 143

14.
Akciğer Transplantasyonu Uygulanan Bireyin Hemşirelik Bakımı
Nursing Care of the Patient who Has Undergone Lung Transplantation
Selda Rızalar
doi: 10.5222/HEAD.2019.144  Sayfalar 144 - 151

15.
Kanserli Bireylerde Düşmeler
Falls in Patients with Cancer
Öznur Usta Yeşilbalkan, Sema Üstündağ
doi: 10.5222/HEAD.2019.152  Sayfalar 152 - 159

16.
Hemşirelik Eğitiminde Kavram Haritaları Kullanımı
Use of Concept Maps in Nursing Education
Zümra Ülker Dörttepe, Bilgen Arıkan
doi: 10.5222/HEAD.2019.160  Sayfalar 160 - 165

17.
Pediatride Pulse Oksimetre Takibi ve Hemşirenin Rolü
Pulse Oximetry Monitoring In Pediatrics and the Role of the Nurse
Özge Karakaya Suzan, Nursan Çınar
doi: 10.5222/HEAD.2019.166  Sayfalar 166 - 169

18.
İnfertilitede Birey Merkezli Bakım Yaklaşımı
Person Centered Care Approach in Infertility
Mehtap Akgün, İlkay Boz
doi: 10.5222/HEAD.2019.170  Sayfalar 170 - 175 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.