HEAD: 16 (3)
Cilt: 16  Sayı: 3 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörün kaleminden
Editorial

Sayfa III

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Bebeklere Verilen Süt Isısına Yönelik Hemşirelerin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Tanımlayıcı Bir Çalışma
The Evaluation of Nurses’ Knowledge and Practice about the Temperature of Milk Fed to Infants: A Descriptive Study
Çağrı Çövener Özçelik, Eda Aktaş
doi: 10.5222/HEAD.2019.176  Sayfalar 176 - 182

5.
Kadınların Sosyal Destek ve Öz Etkililik Algılarının Meme Kanseri Erken Tanı Davranışlarına Etkisi
The Effect of Women’s Social Support and Self-Efficacy Perceptions on Early Diagnosis Behaviors of Breast Cancer
Fadile Çidem, Fatma Ersin
doi: 10.5222/HEAD.2019.183  Sayfalar 183 - 190

6.
Kemoterapi Tedavisi Devam Eden Meme Kanserli Hastalarda Kullanılan Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Complementary Health Approaches and Affecting Factors in Breast Cancer Patients with Ongoing Chemotherapy Treatment
Fatma İlknur Çınar, Zeynep Yılmaz, Nurten Özen
doi: 10.5222/HEAD.2019.191  Sayfalar 191 - 197

7.
Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri
Nursing Students’ Emotional Intelligence about Leadership Levels
Kadriye Ozkol Kılınç, Yeter Kurt, Esra Çaylak, Çiğdem Torun Kılıç, Havva Öztürk
doi: 10.5222/HEAD.2019.198  Sayfalar 198 - 204

8.
Kadın Fiziksel Aktivite Öz-Değer Ölçeği’nin (KFAÖDÖ) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Women’s Physical Activity Self-Worth Inventory (WPASWI)
Saliha Yurtçiçek Ergüntop, Nuran Kömürcü
doi: 10.5222/HEAD.2019.205  Sayfalar 205 - 209

9.
Çocuk evleri sitesinden birinde kalan çocukların algıladıkları sosyal destek ve gelecek beklentileri
The Future Expectations and Social Support Perceived by Children Living in a Children’s Home
Ünzile Şen Davulcu, Kader Mert
doi: 10.5222/HEAD.2019.210  Sayfalar 210 - 216

10.
Bir Grup 45 Yaş Üstü Hemşirenin Beslenme Düzeylerinin Beslenme Bilgi Sistemi Programı İle Analizi
The Analysis of the Nutrition Levels of a Group of Nurses over Age 45 with the Nutrition Information System Program
Gözde Yıldız Daş Geçim, Melek Nihal Esin
doi: 10.5222/HEAD.2019.217  Sayfalar 217 - 224

DERLEME
11.
Sıcak Uygulamanın Doğum Ağrısına Etkisi: Sistematik Derleme
The Effects of Heat Applications on Labor Pain: A Systematic Review
Hülya Türkmen, Nazan Tuna Oran
doi: 10.5222/KUHEAD.2019.225  Sayfalar 225 - 233

12.
Pediatri hemşireliğinde atravmatik bakım yaklaşımı: Ağrı, stres ve anksiyeteyi azaltmada farmakolojik olmayan uygulamalar
The Atraumatic Care Approach in Pediatric Nursing: Non-Pharmacological Applications in Reducing Pain, Stress, and Anxiety
Hüsniye Çalışır, Pelin KARATAS
doi: 10.5222/HEAD.2019.234  Sayfalar 234 - 245

13.
Yaşlılıkla İlgili Yaygın İnanç, Tutumlar ve Sağlık Hizmetlerine Yansıması
Attitudes and Common Beliefs about Aging and Reflections on Healthcare
Ozlem SINAN, Naile Bilgili
doi: 10.5222/HEAD.2019.246  Sayfalar 246 - 251

14.
Tip 2 Diabetes Mellitusta Kullanılan Bitkisel Ürünler: Sistematik Derleme
Herbal Therapies Used in Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review
Leyla Muslu, Selma Öncel
doi: 10.5222/HEAD.2019.252  Sayfalar 252 - 261

15.
Simülasyonun En İyi Uygulama Standartları
The Best Practice Standards of Simulation
Pelin Karaçay
doi: 10.5222/HEAD.2019.262  Sayfalar 262 - 267

16.
Dil Kanseri Nedeniyle Hemiglossektomi Olan Bireye Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Yaklaşımı
Nursing Approach Based on the Roy Adaptation Model in a Patient Undergoing Hemiglossectomy Surgery for Tongue Cancer
Öznur Gürlek Kısacık, Yeliz Ciğerci
doi: 10.5222/HEAD.2019.268  Sayfalar 268 - 275 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.